Úterý, 6. prosince 2022

Odpadářská firma hledala skulinku. Našla, ale stálo ji to dva miliony

24. listopadu 2022
Odpadářská firma hledala skulinku. Našla, ale stálo ji to dva miliony

Společnost UMBRELLA s.r.o. je provozovatel zařízení k využívání odpadů mobilním zařízením (drtič / třídič). Nakládala však s odpady na místech, která k tomu nebyla určena. Provozem mobilního zařízení firma, podle zjištění České inspekce životního prostředí, záměrně zastírala provoz stacionárního zařízení. Převzaté odpady před následným využitím v drtiči nebo třídiči a soustřeďovala je ve ,,svém" areálu, aniž by k tomu disponovala platným povolením. Za tuto činnost tak uštědřila inspekce této společnosti - na odpadářském poli velice zkušené - poměrně vysokou pokutu dva miliony korun.

Společnost odpady přijímala konkrétně v areálu umístěném na pozemcích v k.ú. Poříčí u Trutnova pouze na základě povolení k provozu mobilního zařízení, kde je hromadila a následně upravovala recyklací. Výstupem byly různé druhy recyklátů charakteru výrobku určených k dalšímu prodeji a podsítná frakce - odpady, které byly na výše uvedených pozemcích stále uloženy. Způsob nakládání s odpady probíhal dlouhodobě, minimálně od roku 2016. K datu kontroly bylo na těchto pozemcích řádově uloženo několik desítek tisíc tun odpadů. Kromě výše uvedeného královehradečtí inspektoři zjistili, že firma postupovala v rozporu s platným provozním řádem mobilního zařízení, když řádně nedokladovala příjem odpadů do tohoto zařízení ani jejich kvalitu, a nevedla řádně průběžnou evidenci o odpadech za toto zařízení, díky čemuž pak bylo obtížné zjistit, jaký byl jejich další osud. Značné nedostatky inspekce shledala také ve vedení provozního deníku.

Společnost přitom není na poli nakládání s odpady žádným nováčkem, v této sféře se pohybuje dlouhodobě (minimálně od roku 2009) a provozuje několik dalších zařízení k nakládání s odpady. Na skutečnost, že v případě její činnosti v areálu Poříčí u Trutnova se jedná o provoz stacionárního zařízení (které musí schválit příslušným rozhodnutím krajský úřad), byla firma inspekcí upozorněna již v roce 2014. Za porušení provozního řádu a nevedení průběžné evidence o odpadech byla již jednou sankciována, a to v roce 2015. ,,V činnosti firmy, tj. nepovoleném provozu stacionárního zařízení určeného k nakládání s odpady, spatřujeme úmysl a to mimo jiné v souvislosti s navazující podnikatelskou činností firmy v dané lokalitě, tj. výrobě různých druhů recyklátů pro zamýšlenou výstavbu dálnice D11. Předmětná lokalita byla vhodným strategickým místem pro nakládání s odpady, kdy nelegální provoz stacionárního zařízení byl zastírán provozem mobilního zařízení," uvedl ředitel oblastního inspektorátu v Hradci Králové Lukáš Trávníček.

Společnost UMBRELLA se proti rozhodnutí inspekce odvolala k Ministerstvu životního prostředí. Odvolací orgán jej však potvrdil v celém rozsahu a rozhodnutí tak nabylo dne 12. září 2022 právní moci.

Pozn.:

Nakládání s odpady na místech, na které není vydáno řádné povolení, představuje ohrožení životního prostředí. S odpady lze nakládat pouze v zařízeních, pokud je toto nakládání v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví člověka. Odpady musí splňovat určité kvalitativní parametry, musí být prováděn monitoring vlivů na životní prostředí nebo stanoveno maximální množství odpadů, se kterým bude v zařízení nakládáno. Za účelem dodržení všech zákonných povinností stanovených právními předpisy na ochranu životního prostředí je nutné s odpady nakládat pouze v zařízeních, jejichž provoz je schválen příslušným správním úřadem (krajský úřad), včetně schváleného provozního řádu, ve kterém jsou stanoveny konkrétní podmínky pro nakládání s odpady v daném zařízení. Provozní řád je tak důležitým nástrojem pro minimalizaci negativního vlivu provozu zařízení na životní prostředí a zdraví lidí v dané lokalitě.

Zdroj: ČIŽP

Fotogalerie

Společnost UMBRELLA s.r.o. nakládala s odpady na místech, která k tomu nebyla určena.
Společnost UMBRELLA s.r.o. nakládala s odpady na místech, která k tomu nebyla určena.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů