Pátek, 1. března 2024

Mořští ředitelé EU přijali vůbec první limity pro hluk pod mořskou hladinou

Mořští ředitelé EU přijali vůbec první limity pro hluk pod mořskou hladinou

Na jednání mořských ředitelů pod vedením českého předsednictví byly schváleny limity maximálních přijatelných úrovní pro impulzivní a nepřetržitý hluk pod mořskou hladinou. Jde o vůbec první opatření tohoto druhu na globální úrovni.

Podmořský hluk je způsoben hlavně lidskou činností na moři a poškozuje biologickou rozmanitost. U mořských savců může vést zvýšená hladina hluku k poškození sluchu a poruchám chování. Impulzivní podmořský hluk vzniká zejména z těžby ropy a zemního plynu v Baltském, Severním, Keltském a Středozemním moři. Nepřetržitý podmořský hluk má na svědomí námořní doprava, nejvíce opět ve Středozemním a Baltském moři.

,,Schválení celoevropských limitů podmořského hluku je významným milníkem. Ačkoliv je Česká republika vnitrozemský stát, vnímáme, že mořská agenda je zásadní složkou ochrany životního prostředí nejen v EU ale na celém světě. Proto jsem rád, že se za českého předsednictví podařilo expertům států EU dokončit tato doporučení, která jsou první svého druhu na světě a inspirací pro globální opatření na poli ochrany biodiverzity či regulace námořní dopravy," říká náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík.

Schválené limity stanoví, že nesmí být více než 20 % dané mořské oblasti vystaveno nepřetržitému podmořskému hluku v průběhu jednoho roku a stejně tak nesmí být více než 20 % daného mořského stanoviště vystaveno impulsnímu hluku v průběhu jednoho dne a ne více než 10 % v průběhu jednoho roku.

Členské státy EU nyní budou muset nové limity zohlednit při aktualizaci svých mořských strategií a přijmout taková opatření, aby nové hodnoty dodržely.

Kromě limitů podmořského hluku proběhla na zasedání důležitá diskuze o aktualizaci rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí. Jejím cílem je zajistit, aby evropské mořské vody dosáhly dobrého environmentálního stavu. Česká republika jakožto vnitrozemský stát řídila jednání společně s předchozí předsednickou zemí Francií.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů