Úterý, 31. ledna 2023

Krnov: Re-use centrum

Krnov: Re-use centrum

Město Krnov letos v srpnu uvedlo do provozu re-use centrum, což je místo, kam jedni mohou zdarma odevzdat věci, které nepotřebují, a druzí si je bezplatně převzít a nadále využívat. Centrum se nachází v areálu bývalé sběrny surovin ve Vaškově ulici a otevřeno bude mít v pondělí, středu a pátek od 13 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a v sobotu od 8 do 12 hodin.

,,Re-use lze přeložit jako znovupoužití. Systém umožní, aby se předměty opětovně použily a nestaly odpadem. Naši předkové tento přístup využívali zcela přirozeně, nenutila je k tomu ochrana životního prostředí nebo směrnice Evropské unie. Rozumně uvažovali tak, že lepší, než něco vyhodit, je použít věc znovu, nebo jí prodloužit životnost. Na tento přístup chceme navázat a motivovat občany, aby nepotřebné funkční věci ze svých domácností nevyhazovali do směsného odpadu nebo neodváželi do sběrného dvora, ale raději darovali centru a dali jim tím druhou šanci," řekla Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb.

Lidé mohou přinést nábytek (včetně zahradního, židle, stoly, skříňky, osvětlovací tělesa, dětský nábytek); zařízení a vybavení domácnosti (keramické, porcelánové i skleněné nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře, hrníčky); obrazy, rámy na obrazy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče, mechanické domácí spotřebiče atd.; mediální produkty (CD, DVD, videokazety); hračky, sportovní vybavení; knihy, časopisy. Sběrné místo naopak nebude přebírat drobnou a domácí elektroniku, pracovní elektrické nástroje či jiná elektrozařízení, čalouněný nábytek, plyšové hračky a oblečení. ,,Do re-use centra budou přijímány pouze čisté a funkční předměty, o jejich přijetí má plné právo rozhodnout obsluha centra. V případě, že hala bude naplněna, bude příjem věcí omezen. Na venkovní ploše totiž skladování není možné," upřesnila Pavla Hájková.

Tip: Všechna re-use centra v ČR naleznete v mapě projektu KAMsNIM.cz

Jelikož město Krnov nedisponuje vhodným prostorem pro re-use centrum, pronajalo si nevyužitou plechovou halu s přilehlou zpevněnou plochou od společnosti Sběrné suroviny Krnov. ,,Smlouvu máme prozatím uzavřenou do prosince letošního roku s tím, že na konci období zkušební provoz vyhodnotíme. Začínáme s minimálními náklady, které nám neumožňují prostor ,,zútulnit", ale postupně máme v plánu interiér vylepšovat, mimo jiné také na základě získaných zkušeností s provozem a podle zájmu občanů. Pokud se re-use centrum osvědčí, na zlepšení jeho služeb bychom chtěli využít dotaci z Operačního programu životního prostředí pro období 2021-2027, který je aktuálně ve fázi příprav a měl by podporovat mimo jiné aktivity v oblasti prevence vzniku odpadu," uzavřela Pavla Hájková.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů