Pondělí, 30. ledna 2023

Kolektivní systém ASEKOL ocenil města a kraje které nejlépe třídí elektroodpad

Kolektivní systém ASEKOL ocenil města a kraje které nejlépe třídí elektroodpad

Kolektivní systém ASEKOL si váží dlouhodobé spolupráce s městy a kraji, které pomáhají se sběrem elektroodpadu. Jejich vynikající výsledky a dlouhodobé úsilí k šíření osvěty a propagace nutnosti třídit vysloužilá elektrozařízení se společnost ASEKOL rozhodla ocenit!

V rámci slavnostního galavečera konaného 1. prosince v paláci Žofín v Praze byly při příležitosti 17letého výročí společnosti ASEKOL oceněny nejaktivnější kraje a obce v oblasti zpětného odběru elektrozařízení a šíření osvěty na základě výsledků soutěží ,,Aktivní kraj" a ,,Aktivní obec" vyhlašovaných kolektivním systémem ASEKOL.
Na základě vyhodnocení výsledků soutěže ,,Aktivní kraj" byly oceněny nejaktivnější kraje ve dvou kategoriích. Ocenění za osvětovou činnost v oblasti třídění a recyklace elektroodpadu, které získal Kraj Vysočina a ocenění za největší množství sebraných elektrozařízení, které si odnesl Středočeský kraj! Oba oceněné kraje získaly za jejich úsilí příspěvek v hodnotě 200 000 Kč.
V soutěži s názvem ,,Aktivní obec" v kategorii osvětové činnosti v oblasti třídění a recyklace odpadu zvítězilo statutární město Liberec a v kategorii sběru největšího množství elektrozařízení dominovalo statutární město České Budějovice. Každé z oceněných měst si odneslo příspěvek v hodnotě 150 000 Kč.
,,Všem vítězům srdečně gratulujeme a děkujeme, že motivací k třídění a sběru elektroodpadu obce, města a kraje v České republice dlouhodobě významně přispívají k udržitelnému rozvoji a cirkulární ekonomice." Dodává Mgr. Jan Vrba, předseda představenstva společnosti ASEKOL.
Jednalo se o respektovanou událost, která oceňuje aktivitu krajů a obcí v oblasti třídění odpadů a zejména elektroodpadu s edukativním a osvětovým charakterem. Obě soutěže ,,Aktivní kraj" a ,,Aktivní obec" získaly záštitu od Ministerstva životního prostředí, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Kolektivní systém ASEKOL by tímto chtěl poděkovat všem subjektům, které záštity udělily.
Slavnostní večer se mohl uskutečnit díky partnerům akce, kterými byli: Weco-Travel s.r.o., OPRAVÁRNA s.r.o., IMAGE CARE s.r.o. (obleky na míru Le Premier). Mediální partnerem je společnost Optimal Solution Agency s.r.o. Všem partnerům za jejich podporu velmi děkujeme!
ASEKOL a.s. je neziskově hospodařící společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr všech skupin elektrozařízení. Provozujeme více než 17,5 tisíc sběrných míst v České republice. Společnost ASEKOL rovněž za dobu své existence získala řadu prestižních ocenění jako je TOP odpovědná firma, cena Ruban d'Honneur neboli ,,Stuha cti" v soutěži European Business Awards v kategorii Environmentální a udržitelný rozvoj, Czech Busines Superbrands či mezinárodní ocenění EBA (Europe Business Assembly) v kategorii ,,Best Enterprise" v oblasti recyklace.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů