Čtvrtek, 7. prosince 2023

V ČOV Havlíčkův Brod přemýšlejí cirkulárně a odpovědně - budou vyrábět biometan

V ČOV Havlíčkův Brod přemýšlejí cirkulárně a odpovědně - budou vyrábět biometan

Čistírna odpadních vod v Havlíčkově Brodě je cirkulární zařízení v pravém slova smyslu. Využije potenciál odpadní suroviny tak, že zbyde čistá voda, která se dá vrátit do přírody. Z čistírenského kalu vyrábí bioplyn a hnojivo. Při anaerobní stabilizaci čistírenského kalu (vyhnívání) vzniká energicky hodnotný bioplyn. Dnes bioplyn využívá ve dvou kogeneračních jednotkách na výrobu elektřiny a tepla.

Jenže to není všechno, od příštího roku budou VAK Havlíčkův Brod z bioplynu vyrábět biometan, tedy plyn 100% zaměnitelný se zemním plynem. Biometan bude vtláčen do plynárenské distribuční soustavy, jak je tomu u zemního plynu. Ale postupně?
Z odpadních vod se sedimentací odloučí kal, který je hygienizován teplem z kogenerační jednotky vyrábějící také elektrickou energii. Zahřátí kalu podporuje vývoj bioplynu a tím pádem i stabilizaci - vyhnití. Dochází k vyhnití kalu do té míry, že může být předán do kompostárny, aby se změnil na hnojivo. Pro hygienizaci kalu používají také tepelná čerpadla využívající tepla z odpadních vod. Díky tomu ušetří bioplyn jinak spalovaný v kogenerační jednotce. Potřebnou elektrickou energii doplňují výrobou z fotovoltaické elektrárny o velikosti 0,8 MWp, aby mohli k výrobě biometanu předávat 140 kubíků bioplynu za hodinu. Do plynárenské distribuční soustavy bude následně vtláčeno 75 kubíků biometanu za hodinu.
Výroba biometanu z bioplynu je technologický proces, který ve své nejekologičtější formě spočívá v procesu membránové separace metanu. Polymerové membrány oddělují oxid uhličitý a metan. Pro VAK Havlíčkův Brod technologii výrobny dodává společnost PRODEVAL, lídr v oboru jednotek pro úpravu bioplynu na biometan. Vyrobený biometan bude distribuován plynárenskou soustavou a může být využit pro vytápění v rodinných domech, pro průmyslové účely nebo jako ekologické palivo v dopravě.
Na názor jsme se zeptali Ing. Jana Kadlece, ředitele společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.:
,,V současné době energetické krize se bioplyn jeví perspektivní energetický zdroj, který může snížit naši energetickou závislost na zemním plynu, což se jeví více než potřebné. V našem případě, tedy membránové separace bioplynu vzniklého vyhníváním čistírenských kalů, se jedná skutečně o 100% obnovitelný a ,,čistý" zdroj energie. Je to inovativní projekt, který je v prostředí České republiky zatím zcela průlomovým. Jsme velice rádi, že naším partnerem v tomto projektu je renomovaná společnost PRODEVAL, která má v tomto oboru bohaté zkušenosti. Věřím, že projekt splní všechny očekávané cíle".
Přínos výroby biometanu v Havlíčkově Brodě zhodnotil i starosta města, Zbyněk Stejskal:
Zbyněk Stejskal, starosta Havlíčkova Brodu dodává: ,,Projekt výroby biometanu v Havlíčkově Brodě naplňuje budoucí energetickou koncepci rozvoje města s cílem snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení energetické soběstačnosti. Vedení našeho města tento projekt maximálně podporuje. Jedná se sice rozsahem o nevelký projekt, ale jako starosta města a zároveň i místopředseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jsem dvojnásob rád, že vzniká právě na území našeho města. Věřím, že bude první vlaštovkou v této oblasti a příkladem pro ostatní".
PRODEVAL je francouzská společnost působící v plynárenském průmyslu více než 30 let. Od roku 2014 se intenzivně věnuje úpravě bioplynu na biometan metodou membránové separace. PRODEVAL je výrobcem technologicky pokročilých jednotek pro výrobu biometanu, vtláčecích stanic pro plynárenskou soustavu, BioCNG a AgriGNV stanic pro dopravu a zkapalňovacích zařízení pro využití CO2. V současnosti máme v Evropě v provozu přes 200 jednotek pro výrobu biometanu, společnost má více než 300 zaměstnanců a v roce 2021 dosáhla obrat 120 mil. EUR. Hlavní sídlo společnosti je ve Francii, dceřiné společnosti působí v České republice, Itálii, Německu, Kanadě a USA.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů