Pátek, 31. března 2023

Stavební odpad v České republice a jeho využití

Stavební odpad v České republice a jeho využití

Prudký růst světové populace a její soustředění do velkých měst představuje velký nápor na stavebnictví a výrobu stavebních materiálů. Právě recyklace stavebních materiálů je účinným řešením, jak uspokojit požadavky na výstavbu nových budov a současně docílit trvale udržitelného rozvoje na zemi.

,,Firma RED-BETON s.r.o. nabízí řešení, jak účelně zpracovat stavební odpad vznikající při demolici starých budov, umíme z něj vyrobit recyklované kamenivo požadované čistoty a křivky zrnitosti a následně pak i beton a různé prefabrikované výrobky. Přitom beton vyrobený z takto získaného recyklovaného kameniva má nižší objemovou hmotnost a výrobní náklady jsou až o 20% nižší než je tomu u betonu z přírodního kameniva" říká Miroslav Duchoň, výkonný ředitel společnosti RED-BETON s.r.o.
Strategicky se koncept výroby betonu z recyklovaného kameniva opírá o snižující se dostupnost přírodního kameniva do betonu. Využití recyklovaného kameniva a snížení těžby přírodního kameniva je tedy nezbytné pro zachování trvalé udržitelnosti na zemi.
V Česku se ročně vyprodukuje více než 12 milionů tun stavebních odpadů což je více než 60% všech v Česku vyprodukovaných odpadů. V EU se podíl stavebních odpadů na celkové produkci odpadů pohybuje kolem 35%. Celosvětově se vyspělé země blíží 30%, rozvojové země pak 60%.

Řešení firmy RED-BETON s.r.o. umožňuje jen v Česku ročně zpracovat až 1/3 všech stavebních odpadů do recyklovaného betonu, tím by se výrazně snížil podíl stavebních odpadů na celkové produkci odpadů a omezilo by se tak i skládkování stavebních odpadů.
Evropská unie dnes v rámci oblasti ochrany životního prostředí razí cíle ochrana klimatu, snížení znečištění životního prostředí a udržitelný hospodářský rozvoj. Pokud jde o předcházení vzniku odpadu, stanoví evropská rámcová směrnice o odpadech, která vstoupila v platnost v roce 2010, závazné recyklační kvóty pro státy Evropské unie. Cílem je vyrábět vysoce kvalitní stavební výrobky ze stavebního odpadu ve smyslu uzavřeného cyklu.
V rámci plánu ,,Green Deal" Evropská unie stanovila minimální množství využitého recyklátu v použitých materiálech. Například v Národním plánu obnovy, tedy evropské finanční injekce, díky které by se česká ekonomika měla po koronavirové pandemii snadněji restartovat, je oběhové hospodářství vypíchnuto jako jedna z priorit. Zadavatelé by měli na projektech vyžadovat podklady, které prokážou, že 70% stavebního a demoličního odpadu bylo znovu použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí.
Zvyšováním podílu recyklace a snižováním skládkování se zabývá i nový Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, která vstoupil v platnost 1.1.2021. Tento má za cíl do r.2030 postupně zvyšovat míru recyklace až na 70%, postupně snižovat podíl skládkování až na 10% a od 1. ledna 2030 bude dokonce zakázáno skládkovat recyklovatelné odpady.
Co lze z RED-BETONu vyrobit:

  • Čerstvý beton pevnostní třídy C12-15 až C25-30 připravený k přesunu na stavbu pro základové pásy, podkladní betony, výplňové betony apod. Přitom tento beton má lepší tepelně izolační vlastnosti, má nižší objemovou hmotnost a výrobní náklady jsou až o 20% nižší než je tomu u betonu z přírodního kameniva
  • Různé prefa výrobky jako jsou betonové bloky, silniční panely, svodidla, opěrné stěny, plotové dílce a sloupky, plotové tvarovky, dekorativní zahradní dlažba nebo lavičky apod.
,,Pokud bychom vyráběli beton z recyklovaného kameniva, ušetřili bychom spotřebovávání neobnovitelných zdrojů přírodního kameniva a výrazně bychom tak zkrátili uhlíkovou stopu kterou s sebou nese používání přírodního kameniva při výrobě betonu" říká pan Miroslav Duchoň ze společnosti RED-BETON s.r.o.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů