Úterý, 31. ledna 2023

Recyklované kamenivo do betonu

Recyklované kamenivo do betonu

Česká firma RED-BETON s.r.o. sídlící v Brně přináší na trh řešení, jak se zbavit stavební suti, která vzniká při demolici starých budov. Firmám zabývajícím se demolicemi, recyklací stavebních odpadů nebo betonárnám nabízí originální know-how a receptury na výrobu betonu ze 100% recyklovaného kameniva.

,,Recyklované kamenivo se vyrábí drcením a tříděním z inertního stavebního odpadu a to jak betonového, tak cihelného nebo směsného. Recyklované kamenivo se vyznačuje určitými parametry, zejména svou čistotou a předepsanou křivkou zrnitosti, aby mohlo být použito k výrobě betonu. Z tohoto kameniva umíme, za pomoci speciálních přísad a příměsí a specifického výrobního postupu, umíchat beton pevnostních tříd C12/15 až C25/30" říká zástupce firmy RED-BETON s.r.o. p. Miroslav Duchoň.
Vlastnosti recyklovaného kameniva jsou závislé na kvalitě, čistotě a původu stavebního a demoličního odpadu jako vstupní suroviny pro jeho výrobu. Standardně je stavební odpad svážen do recyklačních center z mnoha různých lokalit, a poté je tato směs drcena a tříděna do frakcí. Tímto způsobem vzniká mnohdy méně kvalitní recyklát s vyšším obsahem nečistot. Takový recyklát není možno použít jako kamenivo pro výrobu betonu, protože jeho vlastnosti nejsou v souladu s podmínkami stanovenými v evropské normě ČSN EN 12 620 + A1 respektive ČSN EN 206.
Řešení, jak získat recyklované kamenivo s požadovanými vlastnostmi, je selektivní demolice a důsledná recyklace vzniklých stavebních odpadů přímo na místě demolice. Ideální je pak využití recyklovaných materiálů pro stavbu také přímo v místě demolice. Jsou tím sníženy nejen náklady na odvoz stavebního odpadu a dovoz přírodního kameniva, ale také produkce CO2 z výfukových plynů s tím spojená.
Recyklované kamenivo má proti kamenivu přírodnímu o 10-15% nižší objemovou hmotnost, o 5-10% vyšší nasákavost, o 5-10% vyšší podíl jemných částic, často obsahuje zbytky malty nebo nezhydratovaného cementu, má vyšší nasákavost a nižší odolnost vůči drcení. Pro samotnou výrobu betonu je pak důležitý tvarový index, obsah plovoucích částic a zejména křivka zrnitosti. To vše lze do jisté míry ovlivnit způsobem výroby recyklovaného kameniva (třídění a drcení) a následně eliminovat negativní dopady na vlastnosti výsledného betonu přidáním určitých přísad a příměsí. Tím vším se také zabývají v rámci svého výzkumu ve firme RED-BETON s.r.o.
Během uložení recyklovaného kameniva pak může dojít k znečištění hlínou, ale také ke karbonataci či zvětrávání vlivem povětrnostních podmínek. Pokud recyklát není chráněn před deštěm, sněhem a mrazem, může to vést ke změně jeho vlastností. Proto je důležité i řádné skladování recyklovaného kameniva, evidence jeho původu, doby výroby a jeho použití do betonu.
Jak říká zástupce firmy RED-BETON s.r.o. p. Miroslav Duchoň ,,Právě díky poznání, jak souvisí kvalita a vlastnosti recyklovaného kameniva vyrobeného z různých zdrojů demolic, s použitými technologiemi a postupem demolice, jsme schopni nastavit naše receptury na výrobu betonu na různé kvalitativní úrovně recyklovaného kameniva. Díky těmto znalostem jsme schopni našim partnerům doporučit vhodný postup a technologii pro danou demolici."
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů