Pátek, 31. března 2023

Jaká je přidaná hodnota betonu vyrobeného z recyklovaného kameniva a pro koho je tento beton určený

Jaká je přidaná hodnota betonu vyrobeného z recyklovaného kameniva a pro koho je  tento beton určený

Firma RED-BETON s.r.o. umí zpracovat stavební odpad vznikající při demolici starých budov na recyklované kamenivo, z kterého lze vyrobit kvalitní beton. Takto vyrobené recyklované kamenivo se vyznačuje určitými parametry, zejména svou čistotou a předepsanou křivkou zrnitosti, aby mohlo být použito k výrobě betonu. Z tohoto recyklovaného kameniva pak umí, za pomoci speciálních přísad a příměsí a specifického výrobního postupu, umíchat beton pevnostních tříd C12/15 až C25/30 . V kombinaci s částečným přidáním přírodního kameniva dokonce třídy vyšší. Přitom tento beton má lepší tepelně izolační vlastnosti, má nižší objemovou hmotnost a výrobní náklady jsou až o 20% nižší než je tomu u betonu z přírodního kameniva.

,,Přidaná hodnota tohoto řešení spočívá v tom, že stavebním firmám a firmám zabývajícím se recyklací stavebního odpadu, nabízíme rozšíření jejich podnikatelské činnosti o výrobu betonu ze 100% recyklovaného kameniva, získaného recyklací stavebního odpadu. Výhodou je, že namísto ukládky stavebního odpadu vyrobíme surovinu, ze které následně vyrobíme beton, případně výrobky z tohoto betonu, tedy produkt s vysokou přidanou hodnotou" říká pan Miroslav Duchoň z firmy RED-BETON s.r.o.
Betonárnám pak nabízí firma RED-BETON s.r.o. rozšíření jejich nabídky betonů o betony vyráběné z recyklovaného kameniva vyrobeného ze stavebního odpadu, vyráběné zcela v souladu se zásadami Cirkulární ekonomiky. To jim zajistí lepší cenovou konkurenceschopnost, protože beton vyrobený z recyklovaného kameniva je výrobně levnější a navíc jim to pomůže v rámci plnění zpřísňujících se požadavků na ,,Green public procurement´´ v rámci EU. Stavebníci ušetří náklady na stavbu a získají beton, který je lehčí a má lepší tepelně izolační vlastnosti. Developeři a investoři snáze splní požadavky na ekologickou certifikaci budov LEED, BREEAM apod.
Využíváním tohoto řešení dochází k významné úspoře neobnovitelných zdrojů přírodního kameniva, snižuje se uhlíková stopa spojená s těžbou a dopravou přírodního kameniva a eliminuje se skládkování stavebního odpadu. Recyklované kamenivo může nahradit přírodní kamenivo v betonu až u 10% veškeré současné spotřeby betonu, kterého se v ČR vyrobí 10 milionů m3 ročně. Pokud by se stavební odpad svědomitě třídil už na stavbách, bude potenciál zpracování recyklátu ještě vyšší.
Firma RED-BETON s.r.o. nabízí jedinečné řešení pro recyklaci a následné využití stavebních odpadů. Přitom tyto stavební odpady činí více než 1/2 všech odpadů vyprodukovaných v ČR. Recykluje se jen malá část stavebních odpadů a to většinou na zásyp, zbytek končí na skládkách nebo deponiích. Využitím tohoto řešení pak firmy jež produkují stavební odpad ušetří nemalé poplatky za skládkování a dopravu.
V neposlední řadě musíme zmínit, že toto řešení je zcela dle zásad Cirkulární ekonomiky a pomáhá výrobcům splnit zpřísňující se požadavky odpadové legislativy EU.
Dle slov výkonného ředitele společnosti RED-BETON, pana Miroslava Duchoně, je RED-BETON určený především pro:
  • Firmy zabývající se demolicemi staveb a a recyklací stavebních odpadů. Těm naše řešení vyřeší otázku ,,Kam s vyprodukovaným stavebním odpadem?"
  • Betonárny, pro které se stává přírodní kamenivo čím dál dražší a nedostupnější.
  • Stavební firmy, kterým záleží na životním prostředí a které se hlásí k zásadám ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), tedy zodpovědnému chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik.
  • Výrobci prefabrikovaných výrobků z betonu. Zde je obrovský prostor, protože obnova chodníků je ideální příležitost pro využití našeho řešení od recyklace staré dlažby až po výrobu dlažby nové.
  • Pro developery je pak naše řešení výhodné zejména při regeneraci brownfieldů, kde se produkuje obrovské množství stavebně demoličních odpadů. Navíc jim naše řešení pomůže při obhájení enviromentálních certifikátů budov jako jsou LEED, BREEAM, DGNB aj. což zhodnocuje jejich investice.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů