Čtvrtek, 30. března 2023

Další úspěch českého předsednictví: Nová pravidla EU pro udržitelnější baterie dohodnuta

Další úspěch českého předsednictví: Nová pravidla EU pro udržitelnější baterie dohodnuta

Rada EU, Evropská komise a Evropský parlament se v pátek předběžně dohodly na novém nařízení o bateriích, které má zvýšit jejich udržitelnost a bezpečnost. Smyslem je zajistit, aby se využívaly více druhotné suroviny a EU se stala méně energeticky závislou. Nařízení se bude vztahovat na všechny baterie od těch v mobilních telefonech, automobilech, elekrokolech, elektrických vozidlech až po průmyslové baterie.

Výroba baterií má dnes vysokou environmentální stopu a využívá mnoho nových vzácných surovin ze zemí mimo EU, což způsobuje závislost na těchto zemích. Kvůli obsahu nebezpečných látek mohou baterie při nesprávném třídění a nakládání s nimi poškozovat životní prostředí. Některé odpadní baterie jsou dnes po skončení životnosti využívány minimálně, recyklace a druhotné zpracování materiálů jsou nedostatečné.

,,Baterie jsou klíčovým aspektem přechodu EU na bezemisní způsoby dopravy. Vzhledem k tomu, že poptávka po bateriích vzroste do roku 2030 více než desetinásobně, musíme zajistit, abychom měli dostatek baterií a aby byly udržitelné v celém svém dodavatelském řetězci. Nová pravidla podpoří konkurenceschopnost evropského průmyslu a zajistí, že vyřazené baterie budou řádně sbírány a recyklovány tak, aby byly využity užitečné materiály a aby se do životního prostředí neuvolňovaly toxické látky," říká ministr životního prostředí.

Nařízení o bateriích zajistí jejich udržitelnou výrobu, zlepší rozšířenou odpovědnost výrobců, zkvalitní sběr všech baterií, upřednostní vysokou míru recyklace a zvyšování obsahu druhotných surovin. Baterie se mají stát důležitým sektorem pro další zvyšování energetické nezávislosti EU, proto byla návrhu věnována enormní pozornost všech institucí.

TIP: Kam s vysloužilými bateriemi? Na to odpoví aplikace KAMsNIM.cz

U sběru odpadních přenosných baterií se Rada, Komise a parlament dohodly na cíli 63 % do konce roku 2027 a 73 % do konce roku 2030. Zaveden bude také zvláštní cíl sběru odpadních baterií z lehkých dopravních prostředků jako jsou elektrokola nebo elektrické koloběžky, a to 51 % do konce roku 2028 a 61 % do konce roku 2031.

Pokud jde o recyklační účinnost, u nikl-kadmiových baterií zavádí nařízení cíl ve výši 80 % do roku 2025 a ostatních odpadních baterií ve výši 50 % do roku 2025.

Výrobci také budou muset postupně navyšovat podíl recyklovaných složek u průmyslových baterií, startovacích baterií a baterií pro elektromobily. Nové cíle složení jsou zpočátku stanoveny na 16 % pro kobalt, 85 % pro olovo, 6 % pro lithium a 6 % pro nikl.

Velká diskuse byla vedena u minimální úrovně opětovného využití lithia, předběžná dohoda byla učiněna na hodnotách 50 % do roku 2027 a 80 % v roce 2031. Hodnoty ale mohou být změněny dle vývoje na trhu a dostupnosti lithia.

Nařízení také usnadní život spotřebitelům. Nově bude muset být každá přenosná baterie ve spotřebičích vyjímatelná a vyměnitelná přímo zákazníkem. Jakmile začne nařízení platit, výrobci budou mít 42 měsíců na to přizpůsobit tomu konstrukčně své výrobky. Baterie lehkých dopravních prostředků bude moci vyměnit odborník.

Změní se i povinné informace a označování výrobků. Každá baterie bude mít svůj ,,pas" přístupný prostřednictvím QR kódu na baterii, který bude obsahovat informace o původu, uhlíkové stopě a technické údaje o složení a podílu recyklovaných složek.

Nová pravidla dále zpřísňují požadavky na výkonnost a trvanlivost baterií a řeší jejich bezpečnost. Bude zakázáno používat nebezpečné látky jako je kadmium nebo rtuť a další budou výrazně omezeny.

Nové nařízení o bateriích má velký význam s ohledem na očekávaný rozvoj elektromobility zejména v souvislosti s opatřeními EU v balíčku Fit for 55 pro snížení emisí a dosažení klimatické neutrality v roce 2050. Předpis nařízení nahradí stávající směrnici o bateriích z roku 2006 a doplní také legislativu o nakládání s odpady. Nařízení bylo prozatím schváleno politickou dohodou v rámci třístranných jednání mezi Evropskou komisí, Parlamentem a Radou EU. Nyní bude muset být ještě formálně přijata Radou a Parlamentem.

Uzavření předběžné dohody o tomto vysoce komplexním návrhu lze považovat za velký úspěch České republiky v rámci předsednictví v Radě EU.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů