Úterý, 21. března 2023

VEŘEJNOST MÁ MOŽNOST OVLIVNIT LESNÍ HOSPODAŘENÍ MAJITELŮ LESA S CERTIFIKÁTEM FSC

VEŘEJNOST MÁ MOŽNOST OVLIVNIT LESNÍ HOSPODAŘENÍ MAJITELŮ LESA S CERTIFIKÁTEM FSC

V České Republice jsou lesy dlouhodobě ve špatném stavu, který se v posledních letech ještě zhoršil v důsledku působení změny klimatu. Jednou z možností, jak zlepšit hospodaření a stav českých lesů je certifikace dle pravidel FSC, které zaručují environmentálně šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Veřejnost (a další zájmové skupiny) má v tomto systému důležitou roli a také možnosti jak hospodaření v certifikovaných lesích kontrolovat a ovlivnit. Proto organizace FSC ČR představila webinář, který přináší veřejnosti potřebné informace k zapojení se do tohoto procesu a také brožuru, která přehledným způsobem shrnuje co je certifikace FSC, jaká je její struktura a výhody a také více vyjasňuje možnou roli veřejnosti při certifikaci a následné kontrole hospodaření v lesích.

Mezi zájmové skupiny patří např. státní úřady, orgány samosprávy a nevládní organizace zabývající se problematikou lesního hospodaření, jakož i jednotlivci/veřejnost, jejichž zájmy jsou ovlivněny hospodařením v lesích.
Zájmové skupiny se mohou zapojit do procesu tvorby Českého standardu FSC (pravidla pro majitele lesů) přímo (přes členství v organizaci FSC ČR) nebo nepřímo (pře veřejné připomínkování) a ovlivnit tak samotná pravidla lesního hospodaření dle FSC.
Další možností jak ovlivnit hospodaření v FSC lesích je zapojení do procesu naplňování FSC standardu majitelem lesa. Držitelé lesního certifikátu musí zapojit zájmové skupiny do různých plánovacích činností. Cílem zapojení je ve většině případů předcházení konfliktů a vyvažování rozdílných zájmů zájmových skupin zajímajících se o obhospodařované lesy nebo těch zájmových skupin, které jsou přímo ovlivněné činnostmi lesního hospodaření.
Zapojení do auditů lesního hospodaření
Při samotném auditu musí certifikační firma konzultovat se širokým spektrem zájmových skupin dodržování environmentálních, právních, sociálních a ekonomických požadavků lesního standardu FSC v daném lesním majetku. Případné komentáře/podněty musí certifikační firma při auditu prověřit a v případě udělit nápravná opatření.
FSC ČR se pro tuto osvětovou/informační aktivitu rozhodla zejména proto, že v České Republice role veřejnosti při ovlivňování lesního hospodaření stále velmi podceňována a mnoho lidí nemá ponětí o tom, že se tohoto procesu může aktivně účastnit. Přiložený webinář, kterým provází ředitel FSC ČR Tomáš Duda a brožura vytvořená týmem FSC ČR, tak mohou být prvním krokem k větší a efektivnější aktivitě při ochraně našich hospodářských lesů.
"Veřejnost velmi často nemá potřebné informace ohledně toho, jakým způsobem může ovlivňovat lesní hospodaření v lesích ve svém okolí a z výzkumů víme, že mnoho lidí tato problematika zároveň velmi trápí. Právě proto jsme se rozhodli připravit tento webinář a brožuru, kde budou potřebné informace přehledně shrnuty a dostupné všem, kdo o ně bude mít zájem", říká Tomáš Duda, ředitel FSC ČR
Webinář najdete zde:
Brožuru pak zde:
Shrnující informace ohledně zapojení veřejnosti do certifikace FSC pak naleznete na nově vytvořené stránce zde: https://www.czechfsc.cz/cz-cs/zapojeni-do-certifikace-lesu
Jak a proč pomoci lesům
Jedním ze způsobů, jak se může každý zapojit do podpory trvale udržitelného či přírodě blízkého lesního hospodaření, je výběr výrobků ze dřeva, které mají šetrný původ. Aktuálně může šetrné lesní hospodaření podpořit prakticky kdokoli, například preferováním FSC výrobků nebo výběrem vánočního stromečku z FSC certifikovaného lesa.
Tyto stromky jsou k dispozici na vybraných místech republiky a pocházejí z prořezů v FSC certifikovaných lesních majetcích, kde jsou vybírány jednotlivé kusy v rámci výchovných zásahů, přispívajících ke stabilnímu růstu lesa. Více informací se dozvíte v našem článkuzde.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů