Čtvrtek, 30. března 2023

Ježek a žabák učili děti v Praze a ve Středočeském kraji, proč a jak třídit vysloužilé elektro a baterie

Ježek a žabák učili děti v Praze a ve Středočeském kraji, proč a jak třídit vysloužilé elektro a baterie

Lektoři vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět zavítali do 15 mateřských škol v Praze a ve Středočeském kraji. Malé školáčky při workshopu Recyklohrátky se zvířátky seznamovali s tím, že věcmi bychom neměli zbytečně plýtvat, což se týká také používání elektrospotřebičů a baterií. A také, že až nám doslouží, je správné odevzdat je na recyklaci.

Součástí programu jsou divadelní scénky a hry. Lektoři jsou oblečeni do kostýmů žabáka Bata a ježka Asíka, s dětmi si povídají a pod jejich vedením děti rovněž plní jednoduché tematické úkoly. Na závěr si žáčci s lektory zopakují, co nového se dozvěděli a naučili.
Program trvá 45 minut je určen pro jednu třídu, ideálně o 20 dětech. Recyklohraní školám nabízí, že si na jeden školní den mohou objednat 2-3 workshopy a program postupně uspořádat ve více třídách. Podzimní workshopy se konaly s podporou Magistrátu Hlavního města Prahy a Krajského úřadu Středočeského kraje.
Děti si hrají a přitom se vzdělávají
,,Považujeme za důležité, aby už malé děti získávaly správné návyky a bylo pro ně zcela přirozené, že vysloužilé elektro a baterie je třeba předat na recyklaci," říká Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, o.p.s., a dodává: ,,Máme radost, když vidíme, že už děti v mateřinkách jsou schopné tyto principy pochopit. Musí je to však bavit a o to se naši mladí lektoři v rámci programu Recyklohrátky se zvířátky velmi snaží."
Lektoři s programem Recyklohrátky se zvířátky navštívili během listopadu a prosince celkem 15 mateřských škol, konkrétně: MŠ Dubínek v Kroučové; MŠ Sluníčko Dobřichov; Základní škola a Mateřská škola Zaječov; Základní škola a Mateřská škola Dublovice; ZŠ a MŠ Chraštice; Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613; Základní škola a Mateřská škola Kladno, Ukrajinská; Mateřská škola, Praha 4, A. Drabíkové 536; Tyršova základní škola Praha 5 - Jinonice; Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16; 1. Mateřská škola Čentická, Praha 21; Mateřská školka Satalice; Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7; Mateřská škola Jinočany; a Mateřská škola Stašov.
Recyklohraní oslovuje přes 3 850 škol
Aktuálně je v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět registrováno přes 3 850 škol. Pedagogům mateřských, základních a středních škol poskytuje metodickou podporu, výukové scénáře, videa, infografiky a další výukové materiály, připravuje osvětové úkoly pro žáky a studenty, organizuje vzdělávací akce a sběrové kampaně. Na počátku své existence v roce 2008 byly jeho hlavními tématy třídění a recyklace elektra a baterií. Postupně však Recyklohraní svůj záběr rozšiřovalo o předcházení vzniku odpadů, odpovědnou spotřebu, cirkulární ekonomiku a šetrnou spotřebu vody. Dlouhodobými partnery a podporovateli programu jsou společnosti Ecobat a Elektrowin, kolektivní systémy pro sběr a recyklaci baterií a elektrospotřebičů. Výjezdní lektorské programy Recyklohraní v letošním roce podporuje také společnost ASEKOL.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů