Pátek, 31. března 2023

Veřejné konzultace k revidovaným standardům PEFC ČR

Veřejné konzultace k revidovaným standardům PEFC ČR

PEFC Česká republika otevírá veřejné konzultace k revidovaným dokumentům Českého systému certifikace lesů (CFCS). Cílem veřejných konzultací, které budou trvat 60 dní, je umožnit jednotlivcům, laické a odborné veřejnosti, jakož i všem zájmovým skupinám aktivně se zapojit do procesu tvorby národních standardů českého systému certifikace lesů, které definují základní principy a požadavky trvale udržitelného obhospodařování lesů v České republice.

Návrh revidované dokumentace CFCS určené pro veřejné konzultace je výsledkem práce 18tičlenné technické komise zastupující různé zájmové skupiny od vlastníků a správců lesů, zástupců dřevozpracujícího a papírenského průmyslu, představitelů odborů, státní správy, akademické obce, vědy a výzkumu a nevládních a neziskových organizací.
Úkolem technické komise je dosažení souladu obsahu českého národního standardu trvale udržitelného hospodaření v lesích s globálně uznávanými požadavky mezinárodního standardu PEFC (Program pro vzájemné uznávání certifikace lesů), implementovat do standardů nové vědecké poznatky a závěry mezinárodních úmluv vztahujících se k obhospodařování lesů, požadavky evropské a národní legislativy, veřejných politik nákupu dřeva a praktické zkušenosti z dosavadního fungování národního certifikačního systému.
Práce technické komise vychází ze schválených postupů a je založena na konstruktivní diskusi s cílem dosažení konsenzu nad zněním nových standardů, které může následně doporučit pro veřejné konzultace.
Revidované technické dokumenty určené pro veřejné konzultace:
TD CFCS 1001:2023 Český systém certifikace lesů - popis a souvislosti
TD CFCS 1002:2023 Skupinová certifikace hospodaření v lesích - požadavky
TD CFCS 1003:2023 Trvale udržitelné hospodaření v lesích - požadavky
TD CFCS 1004:2023 Požadavky na certifikační orgány provádějící certifikaci hospodaření v lesích
Formulář pro zasílání připomínek - změnový list ND CFCS 01
Revidované dokumenty i formulář pro zasílání připomínek jsou dostupné na https://www.pefc.cz/verejne-konzultace-k-revidovanym-standardum/
Připomínky, návrhy a komentáře k předloženým dokumentům lze zasílat během trvání veřejných konzultací od 9.1.2023 do 12.3.2021 prostřednictvím výše uvedeného formuláře elektronicky na email: info@pefc.cz nebo písemně na adresu sdružení PEFC Česká republika, Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů