Úterý, 21. března 2023

Krajskému úřadu Středočeského kraje byl udělen certifikát Zero Waste Hero

Krajskému úřadu Středočeského kraje byl udělen certifikát Zero Waste Hero

,,Snažíme se na životní prostředí myslet a podporovat jeho ochranu. I proto jsem rád, že jsme dostali pozitivní zpětnou vazbu ve formě tohoto certifikátu. Je to pro nás ujištění, že jdeme správným směrem. Získání certifikace neznamená, že je náš úřad v oblasti environmentální odpovědnosti perfektní, ale že zavádí přístupy vedoucí ke snižování svého negativního vlivu na životní prostředí," konstatuje ředitel Krajského úřadu Jan Louška.

Krajský úřad se pro rok 2023 zavázal například k zavedení třídění bioodpadu, k úsporám vody, využívání ekologických úklidových prostředků nebo k dobrovolnému snížení počtu odpadkových košů v kancelářích.

Agentura Envirostyl provedla koncem roku 2022 analýzu založenou na rozboru úřadem poskytnutých podkladů, výstupech vlastního šetření a výsledcích dotazníků vyplněných anonymně zaměstnanci úřadu. Výsledkem šetření je řada návrhů na změny v roce2023 i v dalších letech.

"V rámci environmentálního auditu proběhl Zero Waste workshop pro zaměstnance úřadu a setkání aktivních zaměstnanců, kteří mají zájem pomáhat zlepšovat životní prostředí na úřadu. Výstupem obou setkání je vznik skupiny proškolených ambasadorů environmentálního rozvoje. Tito zaměstnanci se budou setkávat a řešit environmentální chod úřadu. Svá zjištění a návrhy budou předávat do mých rukou. Ambasadoři budou dohlížet na plnění závazků úřadu pro rok 2023 a budou se také podílet na návrzích závazků úřadu pro další roky," uvádí iniciátorka enviroauditu Jana Skopalíková, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství a také garantka dalšího řešení přednesených podnětů.

,,Státní instituce by měly jít příkladem. Začali jsme zveřejněním dotazníku, jehož cílem bylo zjistit, jak se na úřadu chováme s ohledem na ochranu životního prostředí a jaké je vůbec smýšlení zaměstnanců úřadu ve vztahu k prostředí, kde žijí a pracují. Podstatné je, že skoro 2/3 respondentů uvedly, že chtějí pracovat v prostředí, kde je kladen důraz na snižování negativních dopadů na životní prostředí a odpovědnou spotřebu. A od toho se chceme odrazit," uzavírá radní.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů