Pátek, 24. května 2024

EucoLight a EKOLAMP bojují za férové podmínky na trhu recyklace elektroodpadu

EucoLight a EKOLAMP bojují za férové podmínky na trhu recyklace elektroodpadu

Výrobci elektrických zařízení musí dodržovat řadu předpisů nejen v České republice, ale v celé Evropské unii. S řadou takových výzev se potýkají i výrobci osvětlovací techniky, tedy svítidel a světelných zdrojů. Vztahují se na ně navíc některé specifické požadavky v oblasti zpětného odběru a recyklace elektronického odpadu, které se mohou v jednotlivých členských státech i lišit. Najít společné řešení nadnárodních problémů a nastolit férové podmínky na trhu jim pomáhá evropská asociace EucoLight. Ta sdružuje organizace, nejčastěji kolektivní systémy, které pro výrobce zajišťují sběr a recyklaci osvětlovací techniky.

Tuzemským lídrem v oblasti recyklace světelného elektroodpadu je společnost EKOLAMP, která je rovněž dlouholetým členem zmiňované asociace EucoLight. Jejím prostřednictvím se zasazuje o narovnání podmínek na trhu a přispívá k udržitelnosti a efektivitě systému zpětného odběru. EKOLAMP tak může za své členy lobbovat nejen na národní úrovni, ale přímo na půdě EU.

,,Prostřednictvím organizace EucoLight bojujeme za zájmy našich účastníků. Zasazujeme se o funkční celoevropskou legislativu a také o to, aby podmínky pro všechny naše výrobce elektrozařízení byly férové," vysvětluje Petr Číhal, obchodní ředitel společnosti EKOLAMP.
Tažení proti free riderům
Výhodou asociace EucoLight je, že zohledňuje specifika zpětného odběru svítidel a světelných zdrojů. Ty se liší od ostatních typů elektrozařízení a vyžadují zvláštní pozornost při jejich recyklaci, počínaje jejich sběrem a následným zpracováním a využitím druhotných surovin.
,,Díky silné členské základně máme v Bruselu respekt a jsme tak schopni ovlivnit připravovanou legislativu. Máme také přístup ke společnému know-how, tedy ke zkušenostem s úspěšným řešením podobných problémů v jednotlivých zemích. Ty lze využít v jiných zemích či pro návrh celoevropské legislativy," říká Petr Číhal.
Dobrým příkladem je boj proti tzv. online free ridingu, tedy snaze především mimoevropských výrobců a distributorů vyhnout se povinnostem a poplatkům v oblasti zpětného odběru elektroodpadu.
,,Zavedení nadnárodního řešení free ridingu se bohužel ukazuje jako běh na dlouhou trať. Momentálně je proto praktičtější potírat tuto nekalou praktiku pomocí legislativních řešení šitých na míru každé zemi zvlášť. Příklady dobré praxe členové navzájem sdílejí," vysvětluje principy spolupráce Petr Číhal.
Recyklace musí přinášet hodnotu, nikoli jen povinnosti
Členové EucoLight sdílejí navzájem nejen své zkušenosti, ale i technologické inovace, které pomáhají při třídění a zpracování osvětlovacích zařízení. Nedávno diskutovanou novinkou bylo například využití elektromagnetické indukce a nástrojů umělé inteligence k rozlišení různých typů světelných zdrojů.
,,Chceme, aby koncept zpětného odběru a recyklace byl udržitelný a přinášel jasnou hodnotu celé společnosti, nikoli jen povinnosti a omezení. Snažíme se vytvářet udržitelnou budoucnost pro Evropu a celý svět," uzavírá Petr Číhal, obchodní ředitel společnosti EKOLAMP.
O společnosti EKOLAMP s.r.o.
Společnost EKOLAMP je neziskový kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení. Zdarma poskytuje služby sběru a recyklace jak firmám a institucím, tak i běžným občanům. Kolektivní systém EKOLAMP sdružuje výrobce a dovozce elektrozařízení, za které plní jejich zákonné povinnosti týkající se sběru elektroodpadu. Za tímto účelem buduje po celé České republice širokou síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých elektrozařízení a jejich zpracování včetně následného využití materiálu a odstranění zbytkových odpadů. Více informací na www.ekolamp.cz.
O organizaci EucoLight: EucoLight je evropská asociace, která sdružuje organizace zabývající se sběrem a recyklací osvětlovací techniky. Zastupuje zájmy svých 18 členů ve všech záležitostech, které souvisejí se Směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE Directive), s právními předpisy a normami ovlivňujícími sběr a recyklaci světelného elektroodpadu. Členové EucoLight seberou a recyklují celkem 80 % světelného elektroodpadu v 18 členských zemích.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů