Úterý, 6. června 2023

Oslavujeme lesy! Bez nich by to nešlo

Oslavujeme lesy! Bez nich by to nešlo
Radek Drahný

Stejně, jako jsou lesy úplně zásadní součástí planetárního ekosystému z celosvětového hlediska, jsou krkonošské lesy velmi podstatné z pohledu našeho regionu, Česka i střední Evropy.

Krkonošské lesy jsou domovem tisíců druhů živé přírody. Většina z odhadovaných dvou tisíc druhů makromycet, tedy okem viditelných a plodnic tvořících hub, je doma právě v lese. V krkonošských lesích roste přes 400 druhů mechů a játrovek. Stovky druhů lesních bylin, vždyť jen dřevinných druhů roste v lesích Krkonoš přes 60. V lesích žije kolem 200 druhů obratlovců, z toho přes 100 zde hnízdících druhů ptáků a významná část z několika desítek tisíc druhů bezobratlých vyskytujících se v Krkonoších.

Krkonošské lesy jsou také úžasným průvodcem pestrosti vegetačních stupňů našich nejvyšších hor. Krkonoše začínají v nadmořské výšce kolem 400 m v údolích horských potoků listnatých lesů podhorského (submontánního) stupně, které tvoří (nebo by v přirozených lesích měl tvořit) především buk lesní, ovšem spolu s dalšími druhy, jako jsou javory (zejména klen), jasany, olše, osiky, různé druhy vrb, břízy a další. Od 800 do 1 200 metrů nad mořem tvoří horský (montánní) vegetační stupeň především pravé horské smrčiny - tedy lesy, kde je v českých podmínkách doma smrk ztepilý (pak ještě v chladných údolích, tzv. mrazových kotlinách). Ani horské smrčiny ale nejsou zdaleka jednotvárné. Najdeme tu smrčiny podmáčené, suché i rašelinné. Mezi smrky můžete tu a tam najít i statečné jedince buku, častěji ale břízy bělokoré i karpatské, nebo charakteristický jeřáb ptačí. A poslední výškový stupeň, kam zasahují v Krkonoších lesy, i když poněkud nezvyklé, je stupeň vysokohorský, neboli alpínský (1 200-1 450 m n. m.). I tam jsou to lesy, i když jsou tvořeny zejména keřovitými borovicemi klečemi, mezi nimiž se můžeme potkat s jeřáby, břízami, vrbou laponskou či krkonošskou specialitou, jeřábem sudetským. Tyhle lesy už jsou také součástí biotopů krkonošské arkto-alpínské tundry, největšího přírodního pokladu světového významu, který chrání Krkonošský národní park.

Jak udává Organizace OSN pro potraviny a zemědělství (FAO), zdravé lesy jsou podstatné pro ochranu klimatu - světové lesy zadržují 662 miliard tun CO2 (což je víc, než polovina CO2 ve vegetaci i půdě celé planety); protože skvěle zachycují vodu, jsou skvělou ochranou proti povodním i suchu; svým ,,dýcháním" (transpirací a evaporací) udržují příjemné a životadárné mikroklima ve svém okolí a ochlazují vzduch - což je fajn nejen pro lidi, živočichy a rostliny, ale je to podstatné i pro koloběh vody v krajině a ovlivňuje to i proudění vzduchu.

A - abychom nezapomněli - FAO také upozorňuje, že trávit čas v lese je rozhodně dobrý nápad - pomáhá to udržovat si nebo vrátit ztracené pozitivní emoce, snižuje to stres a dokonce i krevní tlak! Čím víc se dostanete do lesa, tím méně se o vás budou pokoušet deprese, únava, budete méně naštvaní a v tenzi. V lese jste také chráněni před velkou částí znečištěného ovzduší z dopravy a dalších lidských aktivit.

#IntlForestDay or #ForestDay #MezinarodniDenLesu #DenLesu #LesyKrkonos

Poznámky:
* Mezinárodní den lesů vyhlásila na 21. březen v roce 2012 Organizace spojených národů.

Další informace:
https://www.krnap.cz/priroda/pece/management-lesu/
https://www.un.org/en/observances/forests-and-trees-day
https://www.fao.org/international-day-of-forests
Inspirující knihy o lese vydává například Nakladatelství Kazda: https://www.knihykazda.cz/les
www.czechfsc.cz
https://prosilvabohemica.cz

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu www.facebook.com

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů