Sobota, 15. června 2024

Vysočina: Krajská soutěž Recyklujte s hasiči zná své vítěze za ročník 2022

Vysočina: Krajská soutěž Recyklujte s hasiči zná své vítěze za ročník 2022

,,Spolupráce kraje s ELEKTROWINem je od roku 2010 zaměřená především na vzdělávací a osvětové aktivity na podporu zapojení obcí, jimi zřizovaných organizací a obyvatel do zpětného odběru.

Zpětný odběr elektrospotřebičů je realizován v režimu předcházení vzniku odpadů a tak koresponduje s aktivitami kraje při naplňování krajského Plánu odpadového hospodářství," informuje o hlavních cílech spolupráce krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek.

Podmínkou pro účast v soutěži bylo minimální množství elektrospotřebičů ve výši 500 kg sebraných za kalendářní rok. Přehled vítězů ročníku 2022

Pořadí

Název SDH

Množství v t

1

SDH Kamenice (JI)

11,39

2

SDH Žďár nad Sázavou 2 - zámek (ZR)

9,93

3

SDH Jimramov (ZR)

9,31

4

SDH Dolní Cerekev (JI)

8,97

5

SDH Bohdalov (ZR)

6,50

Děkujeme všem zapojeným sborům a blahopřejeme vítězům.

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne!

Historie krajských kol soutěže

2019 se zúčastnilo 128 SDH a celkem se sebralo 310 tun elektrospotřebičů

2020 se zúčastnilo 124 SDH a celkem se sebralo 346 tun elektrospotřebičů

2021 se zúčastnilo 123 SDH a celkem se sebralo 324 tun elektrospotřebičů

  • Více informace Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpět­ný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost za­jišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektrood­padu. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 20 milionů vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 350 000 tun.

Zajišťuje sběr všech skupin elektrozařízení, ale doménou jsou domácí spotřebiče. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých do­mácích spotřebičů.

Sběrnou síť tvoří téměř 14 000 sběrných míst, z toho více než 2 300 je veřejně dostupných. Veřejně dostupná místa jsou vytvořena ve spolupráci s 1 500 městy a obcemi na 2 300 sběrných dvorech a umístěných kontejnerech na malé spotře­biče. Veřejný sběr také probíhá prostřednictvím 3 500 mobilních svozů v zaregist­rovaných obcích a v obcích, kde působí sbory dobrovolných hasičů, kterých je do projektu po celé ČR zapojeno již více než 1 500.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů