Úterý, 26. září 2023

Kraj Vysočina dokázal uspořit vodu pro 1,9 milionů cyklů sprchování

Kraj Vysočina dokázal uspořit vodu pro 1,9 milionů cyklů sprchování

Voda ovšem není jediným ukazatelem přínosu třídění odpadů. Obyvatelé Vysočiny loni odevzdali k recyklaci do sběrných dvorů či červených kontejnerů 2,2 tisíce tun elektroodpadu a tím uspořili 13 tisíc MWh elektrické energie.

,,Elektroodpad obsahuje kromě množství různorodých materiálů vhodných k dalšímu využití i látky, které je nutné separovat a odborně zpracovat. Tříděním odpadů tak šetříme přírodní zdroje a současně chráníme životní prostředí včetně lidského zdraví. Moderní recyklační technologie navíc umožňují vysokou míru opětovného materiálového využití a patří mezi základní principy cirkulární ekonomiky," říká obchodní ředitel společnosti ASEKOL Daniel Šafář s tím, že míra opětovného materiálového využití dle jednotlivých typů výrobků a způsobu zpracování dosahuje až 95 procent.

Každé odevzdané elektrozařízení se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. ,,Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko bychom si představili žít bez nich. I proto je elektroodpad v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu. Rádi bychom poděkovali všem obyvatelům Kraje Vysočina za příkladný přístup k třídění a jejich přispění k trvalé udržitelnosti," uzavírá za ASEKOL Daniel Šafář.

*Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA - Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrozařízení, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů