Úterý, 26. září 2023

Elektrické kompostéry

Elektrické kompostéry

,,Zbavte se povinnosti platit za gastroodpady. Předcházejte jejich vzniku!" Elektrické kompostéry disponují unikátní rychlostí a zpracují odpad v jakémkoliv objemu. Protože ke zpracovávání dochází přímo v místě vzniku, jsou zcela eliminovány náklady plynoucí ze zákonné povinnosti odpad třídit a svážet.

technology

Lokální kompostování

Podniky dokázaly výrazně snížit své náklady na nakládání s odpady tím, že zavedli postupy pro kompostování potravinového odpadu přímo na místě svého podnikání. Lokální kompostování je přirozený a účinný proces, který umožňuje výrazné snížení objemu odpadu, úsporu nákladů na hospodaření s odpadem a také vytváření konečného produktu, který lze využít pro hnojení a obohacování půdy. Je to jednoduchý a efektivní způsob, jak může váš podnik přispět k zelenějšímu a lepšímu světu.elektricke_kompostery_07

Alternativa ke skládkám

Elektrické kompostéry představují uskutečnitelnou alternativu ke skládkám. Technologicky pokročilá kompostovací zařízení přeměňují organický odpad na vysoce kvalitní kompost v rámci časového horizontu 24 hodin. Nabídka elektrických kompostérů se pohybuje od objemu ročního odpadu 2000 kg až 100 000 kg. Zařízení nabízí vysokou účinnost s bezkonkurenčními výsledky během svého provozu. Společně s automaticky řízenými teplotními cykly využívají působení extrémně odolných mikroorganismů, které nevyžadují prakticky žádnou péči.

V souladu s legislativou

Díky přednastaveným teplotním cyklům dochází v zařízení také k úplné hygienizaci tak, jak požaduje legislativa EU, je tak možné bezpečně zpracovávat vedlejší živočišné produkty, tj. maso včetně kostí. Kompostéry nepotřebují být připojeny k vodovodnímu nebo kanalizačnímu systému. Proces rozkladu, který využívá vysokoteplotní mikroorganismy, je energeticky účinný a dokáže rozložit potravinový odpad za jeden den a dokáže snížit objem organického rozložitelného odpadu až o 90 %.
uplatn_n_

Česká republika se zavázala snižovat podíl biologicky rozložitelného odpadu na celkovém množství odpadů končícím na skládkách. V současné době tak mají všichni původci, tj. všechny podnikatelské subjekty, kterým při jejich činnosti vzniká odpad, zákonnou povinnost zbavovat se odpadů předáním oprávněné osobě. Tato povinnost se vztahuje i na biologicky rozložitelné odpady z kuchyní, které je potřeba řádně třídit, skladovat a předávat za úhradu. Druhou možností je předcházení vzniku bioodpadu jeho zpracováním v kompostérech. Výsledný substrát je velmi dobře využitelný k obohacení půdy.

8310_1 8311_01 8314_03

Potřebujete poradit?
Sortiment elektrické kompostéry pro Vás zajišťuje:

Ing. Lucie Bílková
+420 770 157 050
bilkova.lucie@meva.eu
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů