Středa, 24. července 2024

Projekt Zaostřeno na elektro nabádá, aby lidé zbytečně neodkládali odevzdání nepoužívaných elektrospotřebičů na recyklaci

Projekt Zaostřeno na elektro nabádá, aby lidé zbytečně neodkládali odevzdání nepoužívaných elektrospotřebičů na recyklaci

Nová informační kampaň Zaostřeno na elektro má za cíl zvýšit povědomí o správném nakládání s vysloužilými spotřebiči a zvýšit tak podíl elektroodpadu, který je předán na recyklaci. Bohužel i v dnešní době stále mnoho vysloužilých elektrospotřebičů končí ve směsném odpadu nebo na nelegálních skládkách. Problémem také je, že si lidé často ponechávají poškozené či nefunkční spotřebiče doma a odkládají dobu, kdy je odnesou na sběrné místo. Podle průzkumu, který nezisková společnost Elektrowin, která stojí za projektem Zaostřeno na elektro, realizovala ve spolupráci s programem Recyklohraní, zůstává v českých domácnostech zbytečně zhruba polovina nepoužívaných vysloužilých mobilních telefonů a čtvrtina ostatních spotřebičů.

,,Na použité elektrospotřebiče už dávno nenahlížíme jako na nepotřebný odpad, ale vidíme v nich cenné suroviny pro výrobu nových produktů," říká Roman Tvrzník, předseda představenstva ELEKTROWIN a.s., a dodává: ,,Proto je velmi důležité, aby lidé zbytečně neodkládali čas, kdy starou pračku, ledničku, mixér, vysavač nebo mobil odnesou na sběrné místo. Čím dříve to udělají, tím dříve je budeme moci předat na recyklaci. Recyklace je cestou, jak snižovat množství surovin, které bychom jinak museli těžit v přírodě, zvyšovali tím emise skleníkových plynů a poškozovali si tím naše životní prostředí."
Vypojením ze zásuvky život spotřebiče nekončí
Projekt Zaostřeno na elektro upozorňuje, že vypojením ze zásuvky život spotřebiče nekončí. Prostřednictvím nového webu poskytuje ucelené informace o významu třídění a recyklace, přibližuje, jaké máme elektrospotřebiče a jak s nimi nakládat, když doslouží. Je zde rovněž schéma recyklačního koloběhu, přibližující, co se s elektrospotřebičem děje poté, co ho odevzdáme na sběrné místo. Projekt má svůj facebookový profil a provází ho také osvětová kampaň a vzdělávací akce na školách.
Funkční spotřebiče lze také věnovat na charitu nebo dalším neziskovkám
Vedle samotné recyklace se projekt Zaostřeno na elektro věnuje také tomu, že elektrospotřebiče, které ještě fungují, ale které z nějakých důvodů nevyužijeme, můžeme věnovat lidem, kteří je mohou ocenit. Příkladem je projekt Jsem zpět - na webu projektu se dozvíte, kde takové spotřebiče odevzdat. Po kontrole provozuschopnosti a bezpečnosti budou darovány charitám a neziskovým organizacím.
V odevzdávání vysloužilého elektra máme rezervy
Skutečnost, že Češi mají rezervy v odevzdávání nepotřebného elektra na recyklaci, potvrdil letošní průzkum realizovaný neziskovou společností Elektrowin ve spolupráci se školním vzdělávacím programem Recyklohraní. Tři tisíce žáků druhého stupně základních škol a studentů středních škol v něm odpovídaly na otázky, kolik mají doma elektrospotřebičů a jak s nimi nakládají, když doslouží.
Průzkum ukázal, že v domácnostech víme, kam správně vysloužilé elektro odnášet. Vyplynulo z něj však také zjištění, že než se tak stane, uplyne mnohdy dlouhý čas. Například velké elektrospotřebiče, jako jsou ledničky, pračky nebo trouby, když zcela doslouží a nejdou už opravit, si doma ponechává 22 % domácností. Ještě horší je situace u mobilních telefonů - ty si doma na památku nechává 40 % domácností.
Pojďme to změnit!
Změnit přístup ke třídění elektra a zvýšit důslednost v odevzdávání nepoužívaných spotřebičů k recyklaci má velký smysl. Vždyť recyklací elektrozařízení můžeme získat materiály k výrobě nových spotřebičů, a tím odlehčit naší planetě. Elektroodpad obsahuje v průměru 60 % železných kovů a 4 % neželezných kovů, mezi které patří především hliník a měď, v menší míře také drahé kovy, jako jsou zlato, stříbro a platina. Dále obsahuje 26 % plastů a 2 % skla. Důležité je, že při recyklaci zachytíme škodlivé látky ze spotřebičů, jako jsou chladicí kapaliny, rtuť nebo kadmium, a zamezíme, aby znečišťovaly životní prostředí. Na cestě k vyšší míře recyklace elektroodpadu je osvěta pro správné třídění nezbytná. Projekt Zaostřeno na elektro k ní aktivně přispívá.
__________________________________________________________________________________
ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem pro zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v ČR. Zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Od svého založení v roce 2005 společnost již zajistila recyklaci více než 32 milionů vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 571 tisíc tun. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.
Sběrnou síť Elektrowinu tvoří více než 14 000 sběrných míst. Veřejně dostupná místa jsou tvořena ve spolupráci s městy a obcemi na 1 600 sběrných dvorech a doplňují je kontejnery na malé spotřebiče v 2 600 provozovnách posledních prodejců. Sběr také probíhá prostřednictvím mobilních svozů v zaregistrovaných obcích a v obcích, kde působí sbory dobrovolných hasičů, kterých je do projektu zapojeno již více než 1 700. Další sběrná místa jsou vytvářena speciálně pro projekty zaměřené na zpětný odběr elektrozařízení, např. ve školách v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, ve firmách (vězeňská služba, dopravní podniky apod.).
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů