Úterý, 6. června 2023

Průzkum EY ukázal výrazné rozdíly mezi českými a globálními společnostmi v postojích ke klimatickým opatřením

Průzkum EY ukázal výrazné rozdíly mezi českými a globálními společnostmi v postojích ke klimatickým opatřením
Společnosti v Česku snížily v průměru emise skleníkových plynů o 19 % oproti výchozímu stavu, a tedy výrazně méně než globální společnosti, které dosáhly snížení o zhruba polovinu větší (28 %)[1]. Obdobně mají české společnosti nižší cíle v dalším snižování emisí, když plánují jejich snížení o 32 %, zatímco globální společnosti o 40 %.1 Vyplývá to z průzkumu globální hodnoty udržitelnosti v roce 2023 společnosti EY, v němž poradenská společnost identifikovala případy, kdy se domácí výsledky statisticky významně lišily od světových.
V porovnání s globálními společnostmi se ty v Česku méně obávají fyzických, právních a reputačních rizik spojených s klimatem[2]. Naopak jsou ke snižování emisí více motivovány potřebou dodržování předpisů (69 %), když pro světové společnosti dosahuje tato motivace jen 47 %.
,,Zábrany českých firem v agendě změny klimatu mohou být způsobeny jejich pesimismem ohledně cílů v oblasti změny klimatu," komentovala výsledky Alice Machová, partnerka EY pro udržitelný rozvoj a CFO agendu.
Tento názor odráží další významné rozdíly ve výsledcích. Tomu, že svět se vyhne zvýšení průměrné globální teploty o 1,5 stupně, věří 65 % globálních společností, a jen 12 % společností v Česku. Obdobně je diametrální rozpor v názoru, že svět dosáhne nulových emisí do roku 2050: z 69 % tomu věří globální firmy jen oproti 6 % českých společností.
,,Někdy až propastné rozdíly mezi názory českých a globálních firem je třeba vnímat v kontextu rozdílné struktury hospodářství. Zejména český průmysl stále patří mezi energeticky nejnáročnější v EU," doplnila Alice Machová.
Obavy, že klimatická opatření negativně ovlivní provoz nebo finanční výkonnost, jsou převládající jen u 36 % globálních společností, zatímco v Česku jsou u nadpoloviční většiny (53 %). Překážkou pro zavádění opatření na snížení emisí je také vyšší nejistota v důsledku ekonomických nebo geopolitických problémů: zatímco u globálních společností se jedná 29 %, české je takto vnímají ze 47 %. A nepomáhá podle nich ani stát. Vlády poskytují správné vedení a podporu pro účinné řešení změny klimatu podle 67 % globálních firem, zatímco v Česku si to myslí jen 22 % dotazovaných společností.
I přes výše uvedené se české společnosti na rozdíl od svých globálních protějšků tolik nepotýkají s interními překážkami při realizaci své klimatické agendy. Například globální společnosti z celých 69 % vnímají jako překážku pokroku v oblasti změny klimatu fakt, že mají příliš mnoho různých iniciativ, které si navzájem konkurují, namísto jednotného přístupu. České firmy toto jako problém vnímají jen z jedné třetiny.
EY v průzkumu porovnávala globální hodnoty udržitelnosti 2022 (n = 506) s výsledky průzkumu pro Česko (n = 51). Více informací o průzkumu zde.
[1] Hodnoty snížení i závazků jsou stanoveny oproti tzv. baseline, tedy výchozímu roku, a k cílovému roku, které si samy společnosti stanovují.
[2] Do jaké míry je vaše organizace vystavena každému z následujících rizik souvisejících s klimatem - střední/vysoká expozice
? Fyzická rizika - 83 % svět oproti 59 % Česká republika
? Politická a právní rizika - 78 % svět vs. 53 % Česká republika
? Reputační rizika - 83 % svět vs. 61 % Česká republika
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů