Středa, 31. května 2023

Pardubický kraj bude se zahraničními partnery řešit udržení talentovaných lidí v regionu i zavádění vodíkových pohonů do praxe

Pardubický kraj bude se zahraničními partnery řešit udržení talentovaných lidí v regionu i zavádění vodíkových pohonů do praxe

Radní Pardubického kraje schválili v květnu deklarace k zapojení regionu do celkem tří mezinárodních projektů, které cílí na podporu výzkumu, vývoje nových technologií či například zavedení vodíkových motorů do praxe.

,,Prostřednictvím platformy Parádního kraje? a našich dalších iniciativ se snažíme o to, abychom nezaspali, abychom inovovali, pomáhali našim školám, podnikatelům a dalším subjektům ve vývoji nových technologií, jejich zavádění do praxe a aby náš region pokračoval v tradici výroby produktů s vysokou přidanou hodnotou, které nelze snadno duplikovat v montovnách po celém světě," uvedl radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr a popisuje, proč je oblast inovací klíčovou pro rozvoj celé republiky: ,,Pokud chceme být v moderním světě úspěšní, musíme klást důraz právě na vývoj a spolupráci. Být efektivnější, schopnější a nápaditější než konkurence. Mít kvalitu nad kvantitou. Nejenom my v České republice, ale celý euroatlantický prostor. Proto se Pardubický kraj oficiálně přidal do spolupráce v rámci programů REWARD, GH2M a CHEERS4EU. Jejich přínosem bude hlavně to, že naše firmy a výzkumníci budou moci s kolegy ze zahraničí sdílet dobrou praxi, vzdělávat se a společně pracovat na zavádění nových či v České republice méně využívaných technologií, například vodíkového pohonu."

Auta, vlaky i autobusy s nulovými emisemi díky vodíku?

Využívání vodíkových pohonů v osobní i hromadné dopravě je jedním z velkých plánů do budoucna po celé Evropě. Pardubický kraj se proto zapojuje do projektu GH2M, jehož cílem je urychlení zavádění vodíkové mobility v partnerských regionech. Tohoto cíle se má dosáhnout vzděláváním, osvětou, spoluprací a sdílením dobré praxe mezi výzkumníky, výrobci, dopravními odborníky a zástupci samospráv. ,,Vodík a jeho využití v dopravě je samozřejmě velké téma do budoucna. Bude se na něj muset brát ohled při výstavbě infrastruktury i plánování tras. Již v minulosti jsme obdrželi nabídky například na vodíkové pohony ve vlacích. My se ale nejprve chceme přesvědčit o ekonomice a výsledcích tohoto technologického řešení v praxi. Proto zapojení do tohoto programu vítám, umožní nám přímo sdílet data a poznatky s regiony, kde již vodíková mobilita funguje, vychytat počáteční problémy a případně u nás zavést do praxe funkční, osvědčené řešení. Chceme jít s dobou a se zavedením vodíkové dopravy počítáme ve strategickém plánu, ale nejprve chceme i díky tomuto projektu vědět, co nás reálně čeká. Tedy jednat na základě tvrdých dat a zdravé rozvahy, a ne pouze zelených přání a proklamací," sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Přilákat a udržet chytré hlavy a ruce v Pardubickém kraji

Cílem evropského programu REWARD, do něhož se samospráva také přihlásila, je udržení talentovaných expertů, kteří pracují v oblastech výzkumu, vývoje a v malých a středních firmách. ,,Tito lidé jsou páteří ekonomiky. Přináší do regionu kvalifikovanou pracovní sílu, kterou je potřeba udržet a podporovat je v tom, aby u nás žili, pracovali či podnikali. Program REWARD se proto zaměřuje na analýzu potřeb těchto klíčových profesí, aby na ně mohly samosprávy reagovat. Náplní projektu bude mimo jiné analýza současného stavu, potřeb klíčových profesí, propojení odborných a vysokých škol nebo praktická spolupráce s menšími a středními podniky," dodává radní Valtr.

Recyklovat a znovu použít

Program CHEERS4EU cílí na systémovou podporu, výzkum, vývoj a zavedení do praxe nových modelů cirkulární ekonomiky. Oběhové hospodářství je důležitý koncept udržitelného rozvoje. Zabývá se novými způsoby, jak zvyšovat kvalitu životního prostředí a lidského života pomocí zlepšování efektivity produkce. Více o cirkulární ekonomice najdete například v tomto odkazu.

Žít a pracovat v Parádním kraji!

Všechny zmíněné projekty by měly oficiálně začít na konci letošního roku a budou trvat čtyři roky. Jejich realizaci pro Pardubický kraj bude zajišťovat Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA PK) a Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK), které jsou součástí iniciativy Parádní kraj?.

Parádní kraj? je oficiální značkou Pardubického kraje zastřešující všechny aktivity samosprávy v oblasti rozvoje a inovací. Zaměřuje se na propojení podnikatelů, firem, výzkumníků, studentů i zástupců obcí v našem regionu. Společně tvoříme budoucnost Parádního Pardubického kraje. Přidejte se k nám! Pokud vás zajímají inovace, nové technologie, SMART řešení či například aktuální dotační programy na podporu regionálního rozvoje a podnikání, navštivte www.paradnikraj.cz, FB @paradnikraj nebo LinkedIn.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů