Čtvrtek, 21. září 2023

Zaměstnanci společnosti Škoda Auto se zúčastnili akce Ukliďme Česko v okolí všech tří závodů

Zaměstnanci společnosti Škoda Auto se zúčastnili akce Ukliďme Česko v okolí všech tří závodů

Škoda Auto letos znovu podpořila výzvu Ukliďme Česko a zaměstnanci všech tří závodů vyrazili do okolní přírody, aby ji pomohli vyčistit od odpadu. Letošní akce se setkala s velkým zájem dobrovolníků z řad zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, protože se celkem během tří víkendových setkání sešlo téměř 250 účastníků. Jednotlivé úklidy probíhaly ve spolupráci s lokálními spolky na ochranu životního prostředí, které vytipovaly nejvhodnější místa. Po dubnovém a květnovém sběru v Mladé Boleslavi a Kvasinách proběhl minulý víkend úklid v horských oblastech poblíž závodu ve Vrchlabí. Celkem dobrovolníci z automobilky Škoda Auto pomohli shromáždit přes 8,5 tuny nepořádku.

,,Praktická a dlouhodobá společenská angažovanost je téma, které je společnosti Škoda obzvláště blízké. Proto nás velmi potěšilo, že se do letošní kampaně ,,Ukliďme Česko" zapojilo tolik našich kolegů. Obětavě a dobrovolně se rozhodli udělat kus práce v oblasti ochrany životního prostředí a přispěli tak svým osobním nasazením k dalšímu posílení udržitelnosti v regionech našich závodů. Jménem celé společnosti bych ráda poděkovala organizačnímu týmu za perfektní naplánování této akce. Již nyní se těšíme, že se zúčastníme i napřesrok."

Maren Gräf, členka představenstva společnosti Škoda Auto za oblast Lidé a kultura

Zaměstnanci pomohli nasbírat 8,5 tuny odpadu
Škoda Auto je partnerem výzvy Ukliďme Česko již od roku 2015 a její zaměstnanci pomáhají se sběrem odpadu v přírodě jak na jaře, tak na podzim - před začátkem turistické sezony i po jejím skončení. K dispozici mají ochranné a úklidové pomůcky jako pytle, rukavice či dezinfekci.

Aby byla pomoc přírodním lokalitám co nejefektivnější, spojila se automobilka Škoda Auto opět s místními ochranáři, kteří mají vytipované vhodné lokality a vědí, kde je zapojení dobrovolníků nejvíce potřeba.

Zaměstnanci z Mladé Boleslavi se tak výzvy Ukliďme Česko zúčastnili již v dubnu v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj. Účastníci zde nejen shromáždili přibližně 8 tun odpadu, ale také se seznámili se zajímavými fakty o tomto vzácném území a díky prezentaci ochranářů se dozvěděli, jak dále přispět k ochraně životního prostředí.

Zájemci ze závodu v Kvasinách ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Orlické hory a Svazem ochránců přírody Prorubky vyrazili v polovině května do Luisina údolí. Vedle sběru nepořádku zde Škoda trainees umístili 12 ptačích budek, které pomáhají zahnízdit různým druhům ptactva, protože ve volné přírodě ubývá přirozených dutin, například i kvůli dlouhodobé kůrovcové kalamitě.

Kolegové z Vrchlabí se na pomoc přírodě vydali minulou sobotu 3. června, a to do nejvíce zatěžovaných oblastí v okolí Špindlerova Mlýna. Tuto lokalitu vybrala Správa Krkonošského národního parku a pozdější termín byl zvolen s ohledem na chladnější průběh letošního jara.

Celkem se všech tří sběrů v rámci výzvy Ukliďme Česko zúčastnilo téměř 250 účastníků z řad zaměstnanců a trainees automobilky Škoda Auto spolu se svými rodinami a širokou veřejností, což je jedna z největších účastí od roku 2015. Společně se jim podařilo sesbírat 8,5 tuny odpadu.

Ochrana životního prostředí jako součást společenské odpovědnosti
Automobilka a její zaměstnanci se do ochrany životního prostředí zapojují pravidelně, například vloni se podíleli na opětovném zalesnění u tornádem postižené obce Hrušky na jižní Moravě, kde vysázeli dřeviny v rámci grantového programu Škoda Stromky pro Moravu a Lounsko, který finančně podpořili zaměstnanci společnosti Škoda Auto v rámci dobročinné sbírky spolu s Odbory KOVO.

Škoda Auto rovněž důsledně dbá na minimalizaci dopadů své podnikatelské činnosti na životní prostředí. Automobilka vypracovala strategii GreenFuture, která zahrnuje její cíle v oblasti ochrany klimatu a udržitelnosti napříč celým hodnotovým řetězcem.

Nejpozději do roku 2030 mají všechny české a indické závody přejít na uhlíkově neutrální výrobu vozů a flotilové emise vozů pro evropský trh klesnou v porovnání s rokem 2020 o více než 50 procent.

Foto 1: Kolegové z Vrchlabí se na pomoc přírodě vydali minulou sobotu 3. června, a to do nejvíce zatěžovaných oblastí v okolí Špindlerova Mlýna.

Foto 2: Dobrovolníci z Mladé Boleslavi se výzvy Ukliďme Česko zúčastnili již v dubnu v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj.

Foto3: Zájemci ze závodu v Kvasinách ve spolupráci s ochranáři vyrazili v polovině května do Luisina údolí. Vedle sběru nepořádku zde také umístili 12 ptačích budek.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů