Pátek, 1. prosince 2023

Kolik potravinového odpadu vzniká v pražských domácnostech a příspěvkových organizacích? Odpoví výzkum v terénu

Kolik potravinového odpadu vzniká v pražských domácnostech a příspěvkových organizacích? Odpoví výzkum v terénu

V Praze se uskuteční výzkum, který odhalí, kolik se vyhazuje jídla v domácnostech a ve vybraných typech příspěvkových organizací - konkrétně ve školách, domovech pro seniory a v nemocnicích. Organizace Zachraň jídlo, Mendelova univerzita v Brně, výzkumná organizace INESAN a GREEN Solution budou v příštích dvou letech měřit množství potravinového odpadu v Praze a připraví doporučení pro veřejnou správu, jak mu předcházet. Spolehlivých dat o plýtvání potravinami není v České republice mnoho, proto se projekt Prague Food Waste zaměří na detailní rozbor potravinového odpadu.


"Česká republika musí každý rok vykazovat data o tom, kolik zde vzniká potravinového odpadu, ta se reportují Evropské komisi. Díky projektu Prague Food Waste získáme přesnější data o tom, co nejčastěji končí v koši a proč. Navrhneme také opatření, které plýtvání do budoucna zmírní," uvádí Anna Strejcová z organizace Zachraň jídlo.

Na rozbor potravinového odpadu z domácností se zaměří vědci z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s firmou GREEN Solution. "Podle studií se domácnosti podílejí na produkci potravinového odpadu největší měrou. Svezeme směsný komunální odpad z pěti různých lokalit v Praze a ručně ho roztřídíme. V minulosti jsme takto postupovali v Brně a zjistili jsme, že v sídlištní zástavbě vzniká 53,6 kg vyplýtvaných poživatelných potravin na osobu a rok. Měření proběhne v různých ročních obdobích a díky rozhovorům v domácnostech zjistíme, jaké jsou kritické momenty pro vyhazování a jak spotřebitele motivovat, aby plýtvání omezili," dodává Lucie Veselá z PEF MENDELU.
Ze zahraničních studií vyplývá, že také sektory škol, nemocnic a sociálních služeb, které provozují hromadné stravování, jsou z hlediska produkce potravinového odpadu rizikové a je zde potenciálně prostor pro úsporu. Zachraň jídlo proto uskuteční měření ve 4 jídelnách základních škol, 4 sociálních službách (domovech pro seniory) a 2 nemocničních zařízeních v Praze. Využije metodiku, která vznikla v rámci projektu Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování. Podle ní se měří množství potravinového odpadu v kuchyni, ve výdeji a po konzumaci strávníky. Cílem je také identifikovat množství zbylých nevydaných pokrmů vhodných pro konzumaci lidmi. Hloubkové rozhovory se zaměstnanci stravovacích zařízení a vyhodnocení dat z měření v příspěvkových organizací provede společnost INESAN.
Projekt se uskuteční díky grantové podpoře Technologické agentury ČR z programu Prostředí pro život, který je zaměřený na výzkum ve veřejném zájmu. Výstupy z projektu proto budou sloužit především veřejné správě (státu, krajům, obcím nebo městským částem). Mimo jiné se v rámci projektu uskuteční 4 workshopy se stakeholdery, vznikne manuál pro aktéry odpadového hospodářství s cílem podpořit prevenci plýtvání potravinami a konference "From Plate To Waste", která poskytne prostor pro spolupráci mezi akademickou, veřejnou a komerční sférou.
Cílem projektu Prague Food Waste, který se uskuteční mezi červnem 2023 a květnem 2025 je:
  • Přispět k udržitelnému nakládání s potravinami s důrazem na minimalizaci negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zvýšit efektivitu potravinového systému, snížit náklady.
  • Získat spolehlivá data o objemu a struktuře potravinového odpadu. Provést jednak analýzu potravinového odpadu, ale i identifikovat příčiny plýtvání.
  • Poskytnout veřejné správě manuál efektivního způsobu prevence vzniku potravinového odpadu v domácnostech a v hromadném stravování příspěvkových organizací.
  • Doporučit změny nařízení a účinné komunikační nástroje k prevenci vzniku potravinového odpadu.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů