Pátek, 1. prosince 2023

CENIA: Zahájili jsme realizaci projektu EMČO

CENIA: Zahájili jsme realizaci projektu EMČO

Pod vedením Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., v.v.i. a ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v. v. i. se podílíme na realizaci projektu pro identifikaci podmínek, za kterých lze provozovat čistírny odpadních vod s nižšími emisemi skleníkových plynů při zachování dostatečné účinnosti čištění odpadních vod. Projekt Emise skleníkových plynů z čistíren odpadních vod a možnosti jejich snížení (EMČO) reflektuje skutečnost, že dosud není centrálně nastaven monitoring skleníkových plynů, které vznikají při čištění odpadních vod.

Ve velkých čistírnách odpadních vod (ČOV) je sice zavedeno spalování CH4 z vyhnívacích nádrží, v dalších technologických stupních však emise sledovány nejsou, a to i za situace, kdy jsou významná kvanta skleníkových plynů emitována také z ,,aerobních" stupňů, např. z volných hladin aktivačních nádrží či dosazovacích nádrží. V případě menších ČOV se dá říci, že emise nejsou pod kontrolou vůbec, a obdobná situace nastává i v případě N2 O, který dnes není monitorován v žádných ČOV.

Dílčím cílem projektu je také měřením stanovit emise CH4 a N2 O z reálných komunálních ČOV. Na základě takto naměřených hodnot budou stanoveny emisní faktory pro jednotlivé plyny, které následně přispějí ke zpřesnění národních inventur skleníkových plynů pro příslušnou zdrojovou kategorii. Měření budou provedena zejména na technologiích, které jsou v ČR nejvíce zastoupeny a mají významné podíly na objemu zpracovávaných odpadních vod v ČR.

Více informací o projektu zde.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů