Sobota, 2. prosince 2023

Společnost Schneider Electric představila první bezplatnou kalkulačku uhlíkové stopy pro datová centra

Společnost Schneider Electric představila první bezplatnou kalkulačku uhlíkové stopy pro datová centra

Společnost Schneider Electric, globální leader v oblasti digitální transformace, automatizace a řízení energií, představila novou metodu, která firmám pomáhá pochopit celkový dopad podnikových datových center na životní prostředí. Součástí této metody, která je podrobně popsána v bílé knize, je bezplatná kalkulačka CO2e pro životní cyklus datových center, první nástroj svého druhu pro přesný odhad celkové uhlíkové stopy datových center, a to včetně Scope emisí 1, 2 a 3.

??Stále více datových center přechází na obnovitelné zdroje energie, čímž se 3. kategorie emisí, tzv. Scope 3 emise, stává největším přispěvatelem k emisím skleníkových plynů. Tato kategorie emisí je také nejméně vykazována a pochopena. Schneider Electric proto vydal dokument, tzv. bílou knihu, jehož součástí je i volně dostupná kalkulačka emisí CO2 pro životní cyklus datových center. Tento dokument pomáhá provozovatelům datových center identifikovat a kategorizovat emise z provozu a dodavatelského řetězce a následně stanovit priority pro efektivní snižování emisí CO2. Vyčíslením Scope 3 emisí ve svém hodnotovém řetězci mohou organizace změřit svou celkovou uhlíkovou stopu, včetně outsourcovaných IT služeb od poskytovatelů cloudových a kolokačních služeb.
,,V době, kdy se provozovatelé datových center stále více snaží porozumět své uhlíkové stopě, jsme vydali naši aktuální bílou knihu a bezplatnou kalkulačku emisí CO2 pro životní cyklus datového centra. Proaktivní provozovatelé datových center chápou, že budou v budoucnu zodpovědní za dosažení čisté nulové spotřeby a emisí, aby splnili očekávání svých stakeholderů, včetně zákazníků, investorů, zaměstnanců, obchodních partnerů a komunit na všech úrovních hodnotového řetězce," uvedl Pankaj Sharma, výkonný viceprezident divize Secure Power ze společnosti Schneider Electric.
Vykazování Scope 3 emisí si v budoucnu pravděpodobně vyžádá legislativa
USA i EU navrhují regulace, které by měly nařídit, rozšířit a standardizovat způsob, jakým se zveřejňují informace týkající se klimatu. Očekává se tedy, že účtování a vykazování Scope 3 emisí v budoucnu bude požadováno legislativou. Základem pro sestavení splnitelného plánu snižování emisí je vytvoření a zavedení rámce pro skleníkové plyny, který zahrnuje počítání emisí CO2 a stanovení cílů na základě systematické analýzy firemních dat a zdrojů emisí. Výroba elektřiny, emise skleníkových plynů a spotřeba vody určují uhlíkovou a vodní stopu datových center a jejich dodavatelů.
,,Vypracování klimatické strategie, která identifikuje největší zdroj emisí uhlíku v hodnotovém řetězci, se rychle stává prioritou odvětví datových center. K tomu se přidává naléhavá potřeba vytvoření snadno použitelných rámců. Stoprocentně podporujeme snahu o to, aby se toto odvětví stalo nejudržitelnějším na světě, a proto zajišťujeme, aby potřebné zdroje byly zdarma a snadno dostupné," dodává Pankaj Sharma ze Schneider Electric.
Kalkulačka emisí CO2 během životního cyklu datového centra pomáhá odhadnout celkovou uhlíkovou stopu v rámci Scope (kategorií) 1, 2 a 3 pro všechny emise v celém hodnotovém řetězci, a to včetně nepřímých. Mezi další důležité body bílé knihy, vydané společností Schneider Electric, patří přístup k řízení hypotetického datového centra o výkonu 1 megawatt se zaměřením na Scope 3 emise a navrhovaná opatření ke zlepšení, jako je nákup efektivních a nízkouhlíkových produktů. Dokument dále obsahuje i rady týkající se standardizovaných metrik a toho, co měřit, jako jsou činnosti související s palivy a energií, doprava a distribuce v předchozích fázích výroby.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů