Sobota, 2. prosince 2023

Řecko - Voda a životní prostředí, příležitosti pro český export

Řecko - Voda a životní prostředí, příležitosti pro český export

Řecká vláda podporuje moderní ekologická řešení a chce rozvinout cyklický model hospodaření s odpady. Potenciál mají technologie na zpracování recyklovaného materiálu, rekultivace starých a výstavba nových skládek. Příležitost představují rovněž projekty orientované na zlepšení hospodaření s vodami, jako je biologické čištění a odsolování.

Vyčerpaná kapacita skládek a finanční sankce Evropské komise za neuspokojivé nakládání s odpady již řadu let vyzývají ke změně modelu odpadového hospodářství. Vláda podporuje moderní ekologická řešení, vývoj však brzdí lokální zájmy a spory o mix technologií a umístění závodů, proti kterým řada komunit ostře protestuje. Národní plán hospodaření s odpady 2020-2030 má za cíl dohnat zpoždění, skoncovat s nekontrolovaným ukládáním odpadu a začít rekultivovat nepovolené skládky. Do r. 2030 by mělo na území Řecka fungovat 43 závodů na zpracování komunálního odpadu, až 46 závodů na zpracování jeho organických složek a 4 spalovny na energetické využití zbytkového odpadu. Plán předpokládá také rozšíření třídění komunálního odpadu u zdroje na více složek (papír, sklo, plast, hliník, organický odpad, textilie/oděvy, nebezpečný a zbytkový odpad), modernizaci třídících center a recyklačních závodů, využití organického odpadu v energetice (biomasa) a jeho kompostování. Zbytky komunálního odpadu mají být využity pro výrobu energie spalováním. Potenciál mají technologie na zpracování recyklovaného materiálu, rekultivace starých a výstavba nových moderních skládek. Hovoří se o podpoře projektů cirkulární ekonomiky, které by umožnily využít cenné suroviny. Postup realizace zatím neodpovídá potřebám.

Očekává se také posílení projektů orientovaných na zlepšení hospodaření s vodami (biologické čističky, hospodaření s podzemními vodami, odsolování, malé vodní elektrárny atd.), které však rovněž často brzdí lokální zájmy.

Technické parametry nových provozů jsou specifikovány v rámci veřejných soutěží. Většina projektů bude realizována na regionální úrovni z prostředků alokovaných Řecku z unijních fondů a spolufinancována soukromým kapitálem (tj. formou PPP).

Plán na podporu oživení a odolnosti ,,Hellas 2.0" financovaný z unijního fondu obnovy vyčleňuje na zlepšení odpadového hospodářství z veřejných prostředků 660 mil. EUR a počítá s investicí dalších 500 mil. EUR ze soukromých zdrojů. Na výstavbu čističek odpadních vod v osadách nad 2 000 obyvatel alokuje plán 230 mil. EUR, na obnovu infrastruktury pro rozvod pitné vody 200 mil. EUR a na rozvoj vodárenské a kanalizační sítě v konkrétních oblastech 700 mil. EUR.

Řecko, počet obyvatel, HDP, inflace, nezaměstnanost, export, import a obchodní bilance, dluh. Mapa globálních oborových příležitostí 2023/2024, souhrnná teritoriální informace.

Článek je součástí projektu MZV Mapa globálních oborových příležitostí

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů