Pondělí, 25. září 2023

Řešení pro reuse centra od společnosti INISOFT

Řešení pro reuse centra od společnosti INISOFT

Předcházení vzniku odpadů není žádnou novinkou. Jakýkoli bazar je vlastně reuse centrem. Přesto se tato zkratka nejvíce ujala při identifikaci služby měst a obcí, které jejím prostřednictvím předchází vzniku odpadů a také ulehčují peněženkám občanů.

Oproti bazarům totiž předměty nevykupují a předání realizují jen s minimálním manipulačním poplatkem. Na vybudování reuse center mají zároveň obce možnost získat nemalé dotace, přičemž ty dokáží pokrýt i náklady na pořízení softwarového i hardwarového vybavení.

Náš Informační systém ENVITA s modulem ReUse doslova trivializuje evidenci opětovně použitelných předmětů, tedy evidenci jejich příjmu a výdeje, a to za pomoci obyčejného mobilního telefonu nebo tabletu s připojením na internet. Na pozadí této evidence dochází k automatickému ovládání viditelnosti předmětů na propagační webové stránce, čímž se daří významně zrychlovat koloběh předmětů a míru zájmu o ně.

Pozitivními efekty našeho řešení:

  • jednoduchá evidence předmětů včetně automatické propagace ? možnost rychlého zaškolení
  • částečné využití webového prostředí ? nenáročný a stabilní provoz jak pro obsluhu, tak i pro IT podporu
  • v rámci propagace předmětů možnost nastavit manipulační poplatky za poskytování služby ? pokrytí finančních nákladů na provoz reuse centra

Dejte nový život použitým věcem

Reuse centra se zaměřují na opětovné využití a prodej použitých předmětů (za symbolické ceny), které darují občané obce. Jejich cílem je předcházet vzniku odpadu a podporovat udržitelné spotřební chování prostřednictvím recyklace a obnovy použitelných věcí a tím snižovat spotřebu surovin a energie potřebnou pro výrobu nových výrobků. Můžeme zde nalézt širokou škálu věcí, jako jsou kuchyňské nádobí, nábytek, knihy, hračky, kočárky, umělecké předměty, sportovní potřeby a mnoho dalšího.

Obvykle se reuse centra nacházejí na sběrných dvorech či sběrných místech, v areálech technických služeb, případně v jiných prostorách měst a obcí, které jsou nejčastějšími provozovateli reuse center.

Jejich vznik podporuje Ministerstvo životního prostředí v rámci svého dotačního programu OPŽP (Operační program Životního prostředí).

Objevte s námi skrytý poklad

Proces příjmu, propagace a výdeje opakovaně využitelných předmětů ukazuje následující video:

Proces pořízení záznamu:

Obsluha reuse centra si otevře webovou stránku v mobilním telefonu či tabletu, pořídí fotografii, naskenuje QR kód ze samolepícího štítku, doplní popisek a kategorizaci produktu a poté data uloží. Systém se postará o zařazení produktu do propagační stránky (katalogu předmětů). Takto například vypadá katalog předmětů v reuse centru Poděbrady, které využívá naše řešení.

Proces evidence záznamu:

Samolepící štítky s QR kódy umístěné na předmětech mají barvu podle sazby manipulačního poplatku, což zjednodušuje orientaci návštěvníků reuse centra. Výdej předmětů probíhá jednoduchým načítáním QR kódů pomocí 2D čtečky čárových kódů, přičemž potvrzení výdeje automaticky generuje i doklad o platbě.
Podobně to funguje například při běžném nákupu potravin a mnoho z nás se setkalo i se samoobslužnými pokladnami. I v našem řešení naleznete podobné zjednodušení procesu výdeje. Návštěvníci reuse centra si totiž pomocí svého mobilního telefonu mohou otevřít webovou stránku našeho systému, a sami si načítat QR kódy předmětů, o které mají zájem. Obsluze následně jen nahlásí značku nákupního košíku, kterou si sami zvolili, díky tomu ušetří čas obsluze reuse centra a sami mají pod kontrolou to, co je jim při výdeji účtováno.

Základem našeho řešení je

Podrobný popis nového modulu ReUse a vše o zprovoznění našeho řešení pro reuse centra naleznete v našem Centru informací.

Obraťte se na nás

Pokud Vás naše řešení zaujalo, kontaktujte naše kolegy z obchodního oddělení, kteří Vám rádi sdělí více informací.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů