Sobota, 2. prosince 2023

V běžící sezóně lovu hus divokých a kachen MŽP připomíná celoevropský zákaz používání olověných broků v blízkosti mokřadů

V běžící sezóně lovu hus divokých a kachen MŽP připomíná celoevropský zákaz používání olověných broků v blízkosti mokřadů

Olověné broky škodí ve vodních a mokřadních ekosystémech a smrtelně ohrožují převážně vodní ptáky a dravce. Přehled, kde konkrétně evropské nařízení platí, umožňuje mapa Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Za porušení předpisu hrozí pokuty do maximální výše pěti milionů korun. Jeho dodržování sleduje Česká inspekce životního prostředí spolu s Policií ČR.

Od 15. února 2023 platí v členských státech nařízení Evropské komise (2021/57 z 25. ledna 2021) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o olovo v brocích v mokřadech nebo v jejich okolí.

Nařízení Komise zakazuje ve vzdálenosti do 100 metrů od mokřadů a v nich samotných - vystřelování broků, u nichž je koncentrace olova ((broků, u nichž je koncentrace olova, vyjádřeného jako kov, rovna nebo vyšší než 1 % hm.) rovna nebo vyšší než 1 % hmotnostních; - nošení jakýchkoli takových broků, pokud se tak stane během střelby v mokřadu nebo jako součást cesty za účelem střelby v mokřadu. Podle nařízení Komise se za mokřad považuje: území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozeně i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, brakickou či slanou, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje šest metrů. Evropská komise k aplikaci nařízení a použitého pojmu mokřad zároveň deklarovala, že je nezbytné vycházet z cílů právní úpravy, kterým je ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky olova, zejména ochrana ptáků. Je tedy třeba soustředit pozornost na místa, mokřady významné právě z hlediska výskytu ptáků vázaných na vodní plochy a toky či jiné typy mokřadů.

Mapa pro myslivce

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR pro snazší praktické uplatňování nařízení Komise myslivci připravilo mapu mokřadů včetně nařízením chráněného sto metrů širokého pásu kolem nich. Mapa zahrnuje právě ty typy mokřadů, které umožňují výskyt (a případný lov) ptáků vázaných na vodní či mokřadní prostředí (jezera, vodní nádrže, vč. rybníků, navazující rákosiny apod. mokřadní biotopy, vč. rašelinišť a vodní toky od šíře 2m).

Kontroly a pokuty

Příslušným kontrolním orgánem podle chemického zákona k provádění kontrol stanoveného zákazu je Česká inspekce životního prostředí. Více informací zde.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů