Čtvrtek, 7. prosince 2023

Letošní konference Předcházení vzniku odpadů se nesla v duchu zálohování

Letošní konference Předcházení vzniku odpadů se nesla v duchu zálohování

Konferenci Předcházení vzniku odpadů tradičně zahájil moderátor Vladimír Kořen, který celou událost uvedl zábavnou historkou o svozové firmě ve svých domovských Říčanech.

Jan Maršák z Ministerstva životního prostředí ČR se ve svém úvodním vystoupení zaměřil na nový návrh nařízení EU o obalových odpadech, jehož hlavním cílem je snížení množství obalových dopadů a větší míru harmonizace mezi zeměmi EU. Návrh se nese v duchu předcházení vzniku odpadů a klade důraz na opakovaně používané obaly oproti těm jednorázovým. Evropský parlament bude o předmětném nařízení hlasovat na konci r. 2023. Nicméně obsahuje již nyní značné množství připomínek, z toho důvodu není v tuto chvíli jasná přesná doba schválení a implementace v českém prostředí.
Jak to je s povinným zálohováním platových lahví a plechovek? Pan Maršák a jeho tým aktuálně pracuje na novele obalového zákona. Předpoklad schválení je r. 2025, resp. až od 1. 1. 2026. Zálohy by se měly týkat plastových lahví 0,1 - 3 litry a kovových nápojových plechovek 0,1-3 litry. Výše zálohy by měla být stanovena prováděcím předpisem, předpoklad je 4 Kč. Povinná sběrná síť se bude týkat jak prodejen nad 50 m2, tak též čerpacích stanic nebo online prodejců. Novela obalového zákona bude také obsahovat problematiku letáků v ČR - nezpoplatněné komodity.
Miroslav Kubásek, zakladatel největší úklidové kampaně Ukliďme Česko již od r. 2014 zkrášluje spolu s tisíci dalšími dobrovolníky celou Českou republiku. Přes 4 500 úklidů bylo provedeno již v 2023, což patří mezi rekordní statistická data. Littering, to je zdroj odpadu, tvořící nezanedbatelnou část úklidů v posledních letech, navzdory tomu, že celkového odpadu v přírodě ubývá. A to i díky dobrovolníkům z Ukliďme Česko. Nejčastější případy, které Mirek prezentoval v rámci mnohdy problematické situace v obcích byly především nevhodně shromážděné odpady u shromažďovacích nádob (zejména různé druhy nábytku atd.), dalším často zanedbaným místem jsou cyklostezky, turistické zastávky a další prostory, které nejsou běžně obsluhovány technickými službami města/obce.
Linka na recyklaci PET, domovské téma Jiřího Hudečka z rPET in Waste s.r.o. Společnost disponuje linkou na zpracování PET s kapacitou 1900-2100 kg/hod, 16 000 t/rok a nepřetržitým provozem. Výstupní regranulát splňuje řadu kvalitativních požadavků vč. EFSA pro kontakt s potravinami. Systém bottle to bottle, se kterým společnost pracuje je proces, který z odpadních PET lahví vytváří regranuláty, které následně slouží opět k výrobě PET. Tímto způsobem je možné recyklovat PET lahev v cyklu přibližně 7x.
Aspekty cirkularity nápojového průmyslu, název přednášky Martina Veselého z Matoni 1873 a.s. Každý rok se uvede na trh v ČR cca 50 tisíc tun nápojového PET (obdoba hmotnosti zaoceánského parníku Titanic). Netradiční přednáška plná souvislostí, kontextu cirkularity, lineární ekonomiky. Nápojářská společnost definuje svou cirkularitu skrze tři pilíře - ekodesign (standardizace materiálu), efektivní sběr, systém z lahve do lahve. Prezentovány byly též příklady dobré praxe, např. ze slovenského prostředí, kde téměř vymizel littering, díky zavedení zálohového systému.
Jakou má Lidl Česká republika strategii redukce plastů? Skládá se z 5 hlavních pilířů skupiny Schwarz - reduce, redesign, recycle, remove, research. V ČR se Lidl zaměřuje na první tři pilíře. Příkladem z praxe je třeba specializovaná příručka pro dodavatele (návod k redukci hmotnosti dodávaného obalu aj.). Dalším příkladem byla prezentace lahve Saguaro, která se díky systematickým krokům společnosti Lidl upravovala tak, že se snížila její hmotnost a tím došlo k úspoře celkové produkce odpadu. Na vybraných výrobcích/obalech je možné taktéž najít specializované logo, které je interním hodnocením prokazující šetrnost daného obalu (s parametry využití > 80 % aj.). Jako první spustil Lidl spolu s Kauflandem vratné automaty na nesešlápnuté PET, jako kompenzaci získá zákazník slevový kupon k nákupu. Až 5 500 obalů se tímto způsobem již teď vysbírá na jedné prodejně za týden.
Slovenské zkušenosti zálohového systému přestavil Miroslav Durač. Správce zálohového systému n. o. je neziskovou organizací poskytující všeobecně prospěšné služby. Založeno bylo konsorciem celkem čtyř sdružení zastupující výrobce nápojů, minerálních vod, piva, zástupců velkoobchodu a maloobchodu. Systém byl spuštěn v r. 2022 a má odlišně nastavené parametry v porovnání s českým návrhem, např. v případě povinných odběrových místech (na Slovensku je to > 300 m2 plochy). K 30. 6. 2023 je v systému bylo zapojených 307 výrobců a přes 3100 odběrných míst. V r. 2022 bylo vysbíráno přes 820 tis obalů (návratnost 71 %), aktuální návratnost v r. 2023 je přes 80 %.
Závěrem I. bloku konference byla panelová diskuse, která se nesla zejména v duchu povinného zálohování, chystané legislativy. Téma se neslo v duchu různých názorů též z pléna posluchačů a diváků, kteří konfrontovali řečníky s různými pohledy českých obcí, měst, ale též očima odpadářských společností.
II. blok konference přinesl příklady správné praxe z agendy opětovného použití
Své projekty, firmy představili například Jan Rabell ze Sklárny Janštejn, s.r.o.; Jan Votava z MANGAN Chvaletice s.r.o., Jan Štika z Outdoor Concept a.s. nebo třeba Tomáš Habel z firmy DAIKIN
III. a IV. blok konference byl zaměřen na témata odpadního textilu a potravinových odpadů.

Autor: Lukáš Žaludek, EnviWeb

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů