Pátek, 8. prosince 2023

E.ON v Česku vydává svou první zprávu o udržitelnosti

E.ON v Česku vydává svou první zprávu o udržitelnosti

Ochrana klimatu je klíčová pro prosperitu celé společnosti. Jedná se o způsob, jak zajistit bezpečnou budoucnost pro další generace. Společnost E.ON si toho je vědomá. Nejenže podporuje udržitelné projekty, ale také pomáhá snižovat uhlíkovou stopu skrze energetická řešení svým zákazníkům. Aby své úsilí v oblasti udržitelnosti v České republice E.ON představil komplexně, připravil svou první zprávu o udržitelnosti.

,,Je zřejmé, že jako silná energetická společnost můžeme v oblasti udržitelného rozvoje, navíc v době zásadní proměny našeho odvětví, hodně udělat. Téma udržitelnosti je proto pro naši společnost klíčové a vedle digitalizace a růstu našeho podnikání je jedním z hlavních pilířů firemní strategie. Důkazem toho, že nejde jen o slova, je to, že v roce 2022 vzniklo v rámci společnosti E.ON Česká republika speciální ESG oddělení, které má na starost zodpovědné chování společnosti ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik," vysvětluje Claudia Viohl, generální ředitelka společnosti E.ON v České republice.
Energetický sektor má výrazný dopad na klimatickou změnu. Aby snížil dopady své činnosti na klima, musí projít rozsáhlou a hlubokou transformací v rámci zásad a principů udržitelnosti. Jako energetická společnost je E.ON součástí řešení. Snaží se do každodenní reality pomoci zavést efektivní a udržitelné energetické zdroje, které zaručí energetickou bezpečnost i nezávislost. Podílí se na rozvoji elektromobility, testuje a vyvíjí nová energetická řešení, zprostředkovává svým zákazníkům elektřinu z obnovitelných zdrojů. To v praxi znamená, že aktivně přispívá ke snižování vyprodukovaných emisí skleníkových plynů u svých klientů.
Hlavním cílem zprávy o udržitelnosti je představit komplexní přehled o lokálním přístupu E.ONu k udržitelnosti, informovat o výsledcích a představit plány na další období. Při přípravě zprávy byly zohledněny mezinárodní standardy GRI a přicházející standardy ESRS.
,,I když se jedná o první zprávu o udržitelnosti pro E.ON v České republice, sběr dat a proaktivni přístup k udržitelnosti nejsou pro nás nic nového. Již od vzniku prvního reportu udržitelnosti naší mateřské společnosti E.ON v roce 2004 kontinuálně přispíváme svými daty a příklady dobré praxe," dodává Karolina Brücknerová, vedoucí týmu ESG ve společnosti E.ON.

Zpráva je k přečtení na webu společnosti www.eon.cz/o-nas.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů