Neděle, 3. března 2024

Poslanci prosazují těžbu štěrkopísku bez ohledu na životní prostředí a berou kompetence inspekci životního prostředí

Poslanci prosazují těžbu štěrkopísku bez ohledu na životní prostředí a berou kompetence inspekci životního prostředí

Poslanci v rámci projednávání novely liniového zákona (tisk 410) předložili zásadní změny s cílem razantně omezit práva občanů, obcí a vlastníků nemovitostí, kteří mají být dotčeni výstavbou dopravní a energetické infrastruktury. Zelený kruh upozorňuje, že některé z návrhů v případě schválení zásadním způsobem omezí ochranu životní prostředí. Ačkoli se má podstatně změnit více než devět zákonů, návrhy neprojednala vláda ani experti z legislativní rady vlády.

Mezi návrhy, které zásadním způsobem ovlivní životní prostředí, patří především nová pravidla pro těžbu nerostných surovin. Komplex návrhů, předložený poslancem Hájkem (Pirstan, návrh číslo 3185) zavádí zvláštní, privilegované právní režimy pro správní řízení o stanovení dobývacích prostorů, povolování těžby a vyvlastňování nemovitostí ve prospěch těžby. Ložiska strategických nerostů se mají vymezit nařízením vlády. To považuje Zelený kruh za neústavní.

Účelem je zrychlení a usnadnění těchto správních řízení a významné omezení procesní ochrany práv vlastníků, obcí i dotčené veřejnosti na jedné straně a veřejných zájmů chráněných zvláštními zákony na druhé straně. Mezi privilegované postupy se přitom bude řadit i těžba štěrkopísku.

,,Poslanci se rozhodli urychlit a usnadnit výstavbu strategických staveb zcela nestandardní cestou. Ačkoli vláda slíbila předkládat zákony důležité pro plnění svého programu standardní cestou, jsme svědky zcela opačného postupu. Dopady zásadních návrhů neměl nikdo šanci prověřit, veřejná diskuse o nich neproběhla," uvedla Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

Pod hlavičkou novely liniového zákona však najdeme i návrhy, které s urychlením výstavby vůbec nesouvisí. Konkrétně poslanec Šimek (KDU-ČSL) navrhl návrhem číslo 3363 zrušit kompetenci České inspekce životního prostředí řešit případy, kdy v rozporu s ochranou přírody a krajiny koná fyzická osoba nepodnikající. Typicky jde o nelegální kácení stromů nebo jejich poškozování a možnost rychle obrany v takových případech.

"Zelený kruh považuje za nepřijatelné, aby se šetření na úřadech a případné propouštění zaměstnanců inspekce, které považujeme za opatření dočasné, propisovalo do trvalých změn zákonů chránících životní prostředí. Z praxe víme, že nelegálnímu kácení stromů lze bránit zejména rychlým a účinný zásahem inspekce životního prostředí. Tato změna bude mít v případě schválení fatální následky," uvedl Jiří Dlouhý ze STUŽ.

Zelený kruh je asociace, která sdružuje 91 významných ekologických nevládních organizací (mj. Frank Bold, Greenpeace, Hnutí Duha, Česká společnost ornitologická) působících v České republice. Asociace se věnuje plošnému monitorování zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí. Zelený kruh se také věnuje koordinaci výběru nevládních expertů a expertek do mezioborových pracovních skupin a poradních orgánů a komisí vlády a koordinuje vznik společných připomínek, pozic a veřejných vyjádření ekologických organizací k významným situacím v ochraně životního prostředí.

Připomínkování legislativy se Zelený kruh věnuje v rámci projektu Měníme klima v legislativě. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů