Sobota, 2. března 2024

NKÚ: Dotace 24 miliard Kč přispěly k rozšíření kanalizační sítě v Česku

NKÚ: Dotace 24 miliard Kč přispěly k rozšíření kanalizační sítě v Česku

Dotace 24,1 miliardy korun ze státního rozpočtu a programu Evropské unie přispěly k rozšíření kanalizační sítě v Česku. Je na ni připojeno 87,4 procenta obyvatel, což odpovídá strategickému záměru ministerstva zemědělství (MZe) a ministerstva životního prostředí (MŽP). V tiskové zprávě to dnes ČTK sdělil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Pravidla čerpání dotací na výstavbu kanalizačních stok nastavila ministerstva tak, že vytvořila předpoklady pro jejich účelné, hospodárné a efektivní vynakládání, uvedli kontroloři. Ministerstvo životního prostředí v reakci uvedlo, že díky programům se počet nepřipojených na kanalizaci každým rokem významně snižuje.

NKÚ zkoumal, zda peníze vynakládané v letech 2014 až 2021 z operačního programu Životní prostředí 2014-2020, z dotačních programů MZe a z Národního programu Životní prostředí byly využity hospodárně. Vedle MZe a MŽP prověřili kontroloři také Státní fond životního prostředí (SFŽP) a deset projektů u konkrétních příjemců dotace, tedy u měst, obcí a svazku obcí.

"U kontrolovaných projektů neidentifikoval NKÚ žádné peněžní prostředky, které by byly vynaloženy neúčelně, nehospodárně či neefektivně," uvedli kontroloři.

Podpora vodohospodářské infrastruktury v obcích je podle MŽP dlouhodobě velká priorita. "Díky evropským a národním dotačním programům se nám daří každým rokem významně snižovat počet obyvatel, kteří na kanalizaci ještě nejsou připojeni a plnit tak vytyčené strategické cíle, jak potvrdila i kontrola NKÚ," sdělila ČTK mluvčí MŽP Lucie Ješátková.

Kontrola zjistila, že z celkových dotací 30,1 miliardy korun se má do konce roku 2025 podpořit 1360 projektů. Vzniknout má 4628 kilometrů nové kanalizace a počítá se i s výstavbou či modernizací čistíren odpadních vod. Ke konci loňského roku bylo ukončeno 657 projektů, tedy 48,3 procenta z plánu, a vyplaceno 24,1 mld. Kč, což je více než 80 procent schválených finančních prostředků.

Kontroloři také uvedli, že záměr vybudovat od listopadu 2012 do poloviny června 2018 celkem 536 kilometrů kanalizačních stok byl o 220 kilometrů překročen a na zlepšené čištění odpadních vod se nově připojilo 78.550 obyvatel, což je 154 procent původního plánu. Průměrná cena 4,3 milionu korun za jeden kilometr kanalizace podle NKÚ odpovídala metodice MZe, která stanovuje měrné náklady nově budovaných kanalizačních stok.

"Podle NKÚ obě kontrolovaná ministerstva i SFŽP nastavily pravidla čerpání dotací na výstavbu kanalizačních stok tak, že vytvořily předpoklady pro jejich účelné, hospodárné a efektivní vynakládání," uzavřel NKÚ.

V současném operačním programu Životní prostředí 2021-2027 byly podle ministerstva životního prostředí vyhlášeny čtyři dotační výzvy na výstavbu kanalizací, přijatých bylo 469 projektů s požadovanou dotací 20,3 miliardy korun. Z toho 159 projektů má již dotaci schválenou, v souhrnu je to 5,6 miliardy korun. "Zbývající žádosti v objemu dotace téměř 15 miliard korun byly podané do výzev uzavřených na konci září letošního roku a probíhá jejich kontrola a hodnocení," dodalo MZe.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů