Sobota, 2. března 2024

Karlovarský kraj podporuje projekty zaměřené na prevenci proti suchu, zadržování vody v krajině a péči o zeleň

Karlovarský kraj podporuje projekty zaměřené na prevenci proti suchu, zadržování vody v krajině a péči o zeleň

Voda je nezbytným atributem pro existenci všech živých organismů a extrémní projevy počasí, jakými jsou například povodně či naopak sucha, ohrožují vodní zdroje a ekosystémy po celé České republice, náš region nevyjímaje. Karlovarský kraj se proto snaží podporovat projekty, které jsou zaměřeny na hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině a jež povedou ke zmírnění dopadů klimatických změn. Na jejich realizaci půjde více než 4,1 milionu korun.

,,S extrémními projevy počasí je třeba bojovat celou škálou různých opatření, od legislativy počínaje až po dotační nástroje konče. Z tohoto důvodu proto podporujeme projekty zaměřené na prevenci proti suchu, zadržování vody v krajině a péči o zeleň. Z krajského rozpočtu byla pro letošek na tento dotační program vyčleněna částka 6 milionů korun. V minulém týdnu jsme na zastupitelstvu odsouhlasili rozdělení dotací 10 žadatelům ve výši 4,1 milionu korun," uvedl 1. náměstek hejtmana Karel Jakobec, jenž má na starost oblast životního prostředí.

Zájemci mohli získat dotaci až do výše 1 milionu korun, přičemž maximálně lze z dotace hradit 70 procent z celkových uznatelných nákladů. Mezi schválené projekty patří například projekt na revitalizaci malé vodní nádrže v obci Drmoul nebo na výsadbu stromové aleje vedoucí ke kapličce v Březové na Sokolovsku. Podpořeno bude také dokončení přírodní tůně a suchého potoka pro zadržení povrchových a dešťových vod v Josefově, úprava odtoku vody z Novomlýnské nádrže II u Božího Daru či ošetření stromořadí na cestě k Pulečkovi u Horního Slavkova. S přispěním kraje budou rovněž vybudovány vodní prvky na Salajně. Půjde o soustavu tří vzájemně propojených, na sebe navazujících průtočných tůní a jedné neprůtočné tůně. Podmínkou je, že následná realizace projektu může trvat nanejvýš 24 měsíců.

http://www.kr-karlovarsky.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů