Pondělí, 26. února 2024

Světoví odborníci na agrolesnictví se setkají v Brně

Světoví odborníci na agrolesnictví se setkají v Brně

Agrolesnictví v Česku nabírá na síle, sídlí zde mnoho farem, kde může být agrolesnictví základním kamenem zemědělského rozvoje a zároveň dokáže zlepšit odolnost farmy vůči změně klimatu. ,,V současné době se v ČR agrolesnictví bouřlivě rozvíjí a mají o něj zájem vědci, samotní zemědělci i politici. Důkazem je i to, že se tento rok rozběhlo i opatření na podporu agrolesnictví v rámci našeho strategického plánu Společné zemědělské politiky EU," uvedl Bohdan Lojka, předseda vědecké komise konference.

,,Je třeba brát naši zemědělskou krajinu jako živoucí nedílnou součást našich ekosystémů. Naše systémy produkce potravin by měly spolupracovat s přírodou, ne pracovat proti ní. Když to pochopíme, začneme zkoumat rozmanité způsoby, jakými může agrolesnictví přispět k zelenějšímu zemědělství a rozvoji venkova. Cítím, že naší silnou stránkou je spolupráce - sdílení různých názorů, zkušeností s různým zázemím a různými okolnostmi. Na tom musíme společně pracovat," uvedla Judit Csikvári, prezidentka Evropské agrolesnické federace (EURAF). Organizace má více než 600 členů ve 23 evropských zemích, jejím cílem je podporovat přijetí agrolesnických postupů v celé Evropě.

Konference se bude týkat výzkumu i praxe. Řešit se budou příležitosti i výzvy při aplikaci stromů do zemědělství. Odborníci z celého světa budou diskutovat na tematických zasedáních, workshopy nabídnou účastníkům nové zkušenosti a impulzy, jak může agrolesnictví diverzifikovat produkci, zlepšit zdraví půdy i biologickou rozmanitost v Evropě. ,,Hlavním cílem je prosadit a ukázat, že pěstování dřevin na zemědělské půdě může mít nejen mnoho pozitivních environmentálních benefitů, ale hlavně že dřeviny mohou představovat pro zemědělce i zajímavou produkční alternativu. Řešíme, jaké dřeviny, jak a kde pěstovat na zemědělské půdě a jak je včlenit i do našeho modelu intenzivního zemědělství," popsal Lojka, podle kterého zemědělci projevují stále větší zájem o tuto možnou alternativu.

Na konferenci se objeví speakři nejen z Evropy, ale i Ameriky nebo Austrálie. ,,S kolegy jsme se snažili pozvat na konferenci nejlepší odborníky, ale i praktiky z celého světa. Moc se například těším na přednášky a diskuzi s Kevinem Walzem a Michaelem Goldem ze Spojených Států nebo Rowenem Raidem z Austrálie, kteří mají dlouholeté vědecké ale hlavně i praktické zkušenosti s agrolesnictvím ze svých zemí. Joachim Milz z Německa bude mluvit o svých zkušenostech s dynamickým agrolesnictvím a další evropští praktici jako Jo Smith z Portugalska, Stephen Briggs z Velké Británie a Adolfo Rosati z Itálie nám všem určitě předají jejich zkušenosti. Třešničkou na dortu budou i příspěvky Christiana Dupraze z Francie, což je pro mě otec evropského agrolesnictví a Patricka Wormse z Belgie, prezidenta Mezinárodní agrolesnické unie," vyjmenoval Lojka.

Evropská agrolesnická konference se bude konat v Brně od 27. do 31. května 2024. Pořádá ji Český spolek pro agrolesnictví jako pobočka Evropské agrolesnická federace (EURAF) ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a dalšími partnery, kteří podepsali Memorandum o spolupráci na organizaci konference, tedy Jihomoravským krajem a Statutárním městem Brnem. Technickou stránku organizace bude zajišťovat agentura AIM Group International. Akci poskytli záštitu ministr zemědělství, ministr životního prostředí, hejtman Jihomoravského kraje, primátorka města Brna i rektor Mendelovy univerzity v Brně.

Kontakt pro bližší informace: prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D., + 420 734 170 763, lojka@ftz.czu.cz, Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita v Praze

www.euraf2024.mendelu.cz

http://mendelu.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů