Pondělí, 26. února 2024

Prezentace z konference Životní prostředí - prostředí pro život 2023

Prezentace z konference Životní prostředí - prostředí pro život 2023

Ve dnech 2. - 3.11. pořádala Česká informační agentura životního prostředí konferenci Životní prostředí - prostředí pro život. Akce se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí a s podporou Technologické agentury České republiky a poskytla prostor pro setkání a diskusi odborné i laické veřejnosti, kterou spojuje zájem o životní prostředí ve všech jeho složkách v?národním i globálním kontextu. Na webových stránkách konference jsou nyní dostupné prezentace všech účastníků i sborník abstraktů.

První konferenční den byly prezentovány dílčí výstupy a výsledky projektu Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (CEVOOH), který je podpořen z programu Prostředí pro život, a jehož hlavním koordinátorem je CENIA. Druhý den konference byl věnován prezentaci záměrů a výstupů dalších projektů podpořených z programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život, případně i z dalších programů, které jsou v souladu s prioritami konference.

Sborník abstraktů je k dispozici zde a jednotlivé prezentace jsou dostupné v sekci Program u jednotlivých přednášek.

V následujících dnech budou na webových stránkách stránkách konference zveřejněny fotografie a na youtube kanále CENIA také videozáznam z konference.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů