Čtvrtek, 30. listopadu 2023

Ostrava investovala téměř 400.000 korun do odstranění černé skládky

Ostrava investovala téměř 400.000 korun do odstranění černé skládky

Město Ostrava nechalo odstranit další černou skládku, a to v Oderské ulici poblíž Ústřední čistírny odpadních vod v části Přívoz. Na nepořádek v lokalitě si často stěžovali občané. Auta odvezla 49 tun odpadu, což město vyšlo téměř na 400.000 korun. Novinářům to dnes sdělil Petr Havránek z tiskového oddělení.

Na neoprávněně založené skládce bylo více než 300 kusů pneumatik, nábytku, části nárazníků vozidel, autoskel, plastů a stavebního odpadu. Po odstranění skládky prostor monitoruje kamera.

"Město Ostrava každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky na odstranění černých skládek odpadů. A to jak ze svých pozemků, jako například v lokalitě řadových garáží v ulici Muglinovská nebo nyní odstranění skládek v areálu řadových garáží v ulici Sionkova, tak podle nové legislativy i z pozemků jiných vlastníků, jako je třeba odklizení nezákonně shromážděných odpadů v lokalitě bývalých řadových garáží v ulici Úprkova," uvedl náměstek primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).

Havránek připomněl, že vlastníci pozemku jsou povinni na něm udržovat pořádek tak, aby nebyl narušen vzhled obce. Tuto povinnost upravuje zákon o obcích. "Další povinnosti vlastníkovi pozemku vyplývají také z občanského zákoníku. Pokud se vlastník dozví o nezákonně soustředěném odpadu na svém pozemku, je podle zákona o odpadech povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu je odpad soustředěn," připomněl Havránek.

Fyzické osobě za založení černé skládky hrozí pokuta až 100.000 korun, podnikateli či právnické osobě až do výše deseti milionů korun.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů