Čtvrtek, 7. prosince 2023

Jsme chovatelskou velmocí, digitalizací služeb díky Registru CITES ulehčíme administrativu tisícům chovatelů ohrožených druhů i státní správě

Jsme chovatelskou velmocí, digitalizací služeb díky Registru CITES ulehčíme administrativu tisícům chovatelů ohrožených druhů i státní správě

Ministerstvo životního prostředí spustilo nové služby informačního systému Registr CITES, které zjednoduší práci spojenou s registrací exemplářů a vyřizováním žádostí o potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností vydávaných podle nařízení EU. V databázích Registru CITES je aktuálně více než 40 tisíc osob se zaregistrovanými 150 tisíci exemplářů druhů podléhajícím CITES, které jsou aktuálně chované v ČR. Nová služba tak pomůže zejména chovatelům pravidelně odchovávajícím exempláře CITES, obchodníkům se zvířaty nebo zoologickým zahradám. MŽP navíc nově zpřístupňuje i veřejnou analytickou aplikaci Registru CITES, který podává informace o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy i o chovu ohrožených druhů živočichů v ČR.

,,Češi jsou chovateli světového formátu, jen v databázích Registru CITES máme aktuálně více než 40 tisíc osob se zaregistrovanými 150 tisíci exemplářů druhů podléhajícím CITES, které jsou aktuálně chované v ČR. Spuštění novinek v Registru mám za další krok směrem k digitalizaci agendy CITES," říká ministr životního prostředí a dále doplňuje: ,,V nejbližších letech plánujeme v kontextu Digitálního Česka zavést pouze elektronickou registraci exemplářů CITES, abychom zcela minimalizovali administrativní zátěž ze strany chovatelské veřejnosti a orgánů státní správy. Registrace zároveň musí dál umožnovat kontrolním orgánům CITES v ČR mít přehled o vybraných skupinách ohrožených druhů chovaných v ČR, jako jsou například vzácné druhy papoušků a plazů, kočkovité šelmy a primáti, aby se zabránilo případnému nelegálnímu obchodu s nimi."

Registr CITES již řadu let slouží jako informační systém veřejnosti i orgánům státní správy při podpoře implementace Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a související legislativy. Nově v něm lze využít možnost elektronického vyplňování žádostí o registrace exemplářů CITES prováděné podle zákona č. 100/2004 Sb. a vyplňování žádostí o potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností vydávaných podle nařízení EU v oblasti obchodování s ohroženými druhy.

Novinky v Registru CITES

,,Žadatelé o doklady CITES mohou při vyplňování žádostí využít interaktivní elektronické formuláře, kde není třeba opakovaně vyplňovat nacionále žadatele, řada položek je předem vyplněna, k dispozici jim jsou řízené slovníky a ,,našeptávače". Využívání systému žadateli významně urychlují jeho práci, snižuje riziko vzniku možných chyb v podané žádosti a umožňuje mu získat historický přehled o jím podaných žádostech a stavu jejich vyřízení," popsal novinku ministr.

Elektronické formuláře žádostí lze následně převést do PDF dokumentů, jež mohou být doručeny k vyřízení místně příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím datových schránek či elektronicky podepsané přes e-podatelnu nebo mohou být zaslány v listinné podobě s vlastnoručním podpisem. Výhodou pro úředníky krajských úřadů je, že mohou data od žadatelů po jejich validaci přímo využít při vydávání příslušných dokladů, což významně urychlí celý proces vydávání dokladů CITES.

Pro vstup do Registru CITES k vyplňování žádostí o doklady CITES použijte odkaz, k dispozici je na uvedené stránce i návod k vyplňování žádostí.

Nová aplikace s analytickými daty Registru CITES

O tom, že Česká republika je chovatelská velmoc z hlediska chovu ohrožených druhů a mezinárodního obchodu s nimi (např. ve vývozu drobných druhů papoušků se řadíme mezi top 5 států na světě) se veřejnost může přesvědčit z aktuálně zprovozněné veřejné přístupné analytické aplikace Registru CITES. Interaktivní formou grafů či tabulek lze získat přehled o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy, registrovaných exemplářích ohrožených druhů chovaných v ČR nebo přestupcích při porušení legislativy CITES.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů