Čtvrtek, 30. listopadu 2023

Kam vyhazujeme jednorázové elektronické cigarety? Nejčastěji do běžného komunálního odpadu

Kam vyhazujeme jednorázové elektronické cigarety?  Nejčastěji do běžného komunálního odpadu

Z průzkumu* společnosti Ecobat, která v tuzemsku již přes 20 let organizuje sběr všech odpadních baterií a zajišťuje proces jejich třídění a následné recyklace, vyplývá, že nejvíce kuřáků jednorázových elektronických cigaret je v hlavním městě Praze a ve Středočeském a Plzeňském kraji. Téměř 80 % z nich po dokouření vyhazuje použitý přístroj do běžného komunálního odpadu. Jen pár procent uživatelů odnese vybitý vaporizér zpět do trafiky nebo do sběrných nádob určených pro ekologickou likvidaci. A to i přesto, že více než 50 % z nich ví, že elektronická cigareta v sobě má zabudovanou baterii, která obsahuje toxické látky nebezpečné pro životní prostředí.

Více než polovina tuzemských kuřáků elektronických jednorázových cigaret vyhazuje použitý přístroj do běžného komunálního odpadu. Nejhorší situace je v Praze, Středních Čechách a kraji Plzeň. Jak ukázal průzkum společnosti Ecobat, právě v těchto třech krajích je nejvyšší koncentrace kuřáků e-cigaret, paradoxně je ale mezi nimi nejnižší povědomí o tom, jak mají s vybitým vaporizérem naložit. Téměř polovina uživatelů se dokonce mylně domnívá, že před vyhozením by měli baterii, která je v zařízení zabudovaná, vyjmout. ,,Rada zní: Baterii nevyndávejte. Stačí elektro cigaretu správně vytřídit. Pokud nevíte, kam s ní, tak ji doneste do obchodu či trafiky, kde jste ji koupili. Tam budou mít i sběrné nádoby, do kterých vybitý přístroj můžete vhodit. Chybu ale neuděláte ani když e-cigaretu hodíte do kontejnerů určených pro malá elektrozařízení," komentuje situaci marketingová ředitelka společnosti Ecobat Kateřina Vránková.
Co zákon neukládá, ale někteří výrobci elektrozařízení aktivně podporují, je vlastní recyklační program. Jako jediný ho na českém trhu aktivně a s podporou motivačních programů pro zákazníky realizuje nadnárodní gigant Philip Morris. Jak uvádí Roman Grametbauer, který má ve společnosti na starosti udržitelnost, jejich jednorázové e-cigarety obsahují na 80 procent recyklovatelných komponentů. ,,Edukujeme naše zákazníky, že e-cigareta po použití nepatří do běžného směsného odpadu, ale do elektroodpadu, protože správné nakládání s odpadem a odpovědná spotřeba jsou pro nás velmi důležité. Doporučujeme zákazníkům vrátit použité jednorázovky prostřednictvím našeho recyklačního programu," říká Grametbauer a dodává: ,,Sběrné boxy na elektrozařízení máme nejen na všech našich značkových prodejnách, ale také u vybraných místních prodejců, tedy v běžných trafikách. Takových míst, ve kterých jsou nainstalovány kartonové sběrné boxy pro naše produkty, je po celém česku už přes jeden tisíc." Podle jeho slov pak vysbíraná zařízení putují do recyklačního centra v Maďarsku, kde jsou zařízení rozložena na jednotlivé materiálové druhy, tedy plasty, tištěné spoje, baterie a kovy a ty jsou následně recyklovány.
,,Místa, kde lze k recyklaci odevzdávat bezdýmá elektronická zařízení IQOS (a také náplně HEET a VEEV) lze nalézt jednoduše v mapě projektu KAMsNIM.cz, včetně otevírací doby sběrných míst a kontaktních údajů", říká jeden z autorů tohoto projektu, Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko. A nejen to, na KAMsNIM.cz najdete na 120 000 míst, kam správně odevzdat prakticky cokoliv, čeho se potřebujete zbavit. Nevěříte? Tak schválně, zkuste...:-)
Vysočina propadá
Z pohledu počtu kuřáků je na tom nejhůře hlavní město. ,,V Praze, kde je koncentrace kuřáků samozřejmě nejvyšší, dokonce více než 50 % dotazovaných neví, že by vybitou elektro cigaretu neměli vyhazovat do komunálního odpadu," dodává k výsledkům Vránková.
Regionální srovnání dále ukázalo, že v oblasti recyklace použitých elektronických cigaret jsou na tom nejhůře obyvatelé Vysočiny. Podle průzkumu společnosti Ecobat dokonce téměř každý, kdo e-cigaretu vykouří, ji následně odhodí do směsného odpadu.
Vapování je stále oblíbenější zejména mezi mladými lidmi, ve věku od 18 do 26 let. V tomto vzorku kouří elektronické cigarety dokonce 42 % dotazovaných. Ani mezi nimi ale není povědomí o správné likvidaci přístroje příliš velké. Do kontejnerů pro drobná elektrozařízení je odnáší jen 14 % z nich. Přitom e-cigareta obsahuje mnoho nebezpečných látek jako jsou plasty, nevyjímatelnou baterii, nikotinové soli a stopy těžkých kovů, které mohou negativně ovlivnit životní prostředí. Bez recyklace končí tato elektrozařízení na skládce. Nebezpečné látky mohou unikat a způsobit kontaminaci půdy a vody, poškozovat volně žijící zvířata a lidské zdraví.
* Průzkum byl realizovaný přes platformu Instant Research 2023 na vzorku 525 respondentů.
----
ECOBAT je česká neziskově hospodařící společnost, která již 21 let zajišťuje komplexní služby spojené se zpětným odběrem baterií. V roce 2022 se stala první společností v České republice, která získala nové oprávnění od Ministerstva životního prostředí k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr odpadních baterií v České republice.
ECOBAT organizuje sběr všech odpadních baterií - od monočlánků přes baterie z elektrokol, AKU nářadí nebo fotovoltaických systémů až po autobaterie a baterie z elektromobilů. Zajišťuje také proces jejich třídění a následné recyklace. Odpadní baterie lze odevzdat na více než 28 000 sběrných místech po celé České republice. ECOBAT je mimo jiné také zapojen do aktivit ČAObH, je členem evropské asociace EUCOBAT sdružující národní systémy zajišťující sběr baterií a partnerem evropského sdružení RENEOS, které pro výrobce baterií zajišťuje sběr, opakované použití, přepravu a recyklaci lithiových baterií.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů