Neděle, 3. března 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 15. listopadu 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 15. listopadu 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 45. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody zlepšil na normální. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (16 %) se snížil. Podíl vrtů s normální hladinou (49 %) se příliš nezměnil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (9 %) se zvýšil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (71 %), ale u 16 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup a u 4 % mělkých vrtů velký vzestup hladiny. Naopak pokles hladiny byl zaznamenán pouze u 1 % mělkých vrtů.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 45. týdnu celkově mírně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově k mírnému zlepšení stavu vydatnosti na mírně podnormální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (26 %) se snížil, podíl pramenů s normální vydatností (51 %) se zvýšil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (5 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (61 %), ale u 8 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení a u 2 % pramenů velké zvětšení vydatnosti. Naopak zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti bylo zaznamenáno pouze u 2 % pramenů. ?

Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla v říjnu mimořádně podnormální v části severočeské křídy (skupina hg rajonů 4B, 4D), v celém permokarbonu středních a západních Čech (8A, 8B, 8C) a v části podkrušnohorských pánví (1B). Silně a mimořádně nadnormální byla stále hladina v částech cenomanu severočeské křídy (6B a 6C), které mají výrazně víceletý režim. V ostatních skupinách hg rajonů byla hladina normální. Oproti minulému měsíci se zhoršil stav podkrušnohorských pánví (1A, 1B), části severočeské křídy (4D), moravského terciéru (3C) a cenomanu severočeské křídy (6D). Stav žádné skupiny hg rajonů se nezlepšil. Zvýšil se podíl objektů s mimořádně podnormální (20 % objektů) a mírně podnormální hladinou (15 %), snížil se naopak podíl objektů se silně podnormální hladinou (17 %). Pokles nebo velký pokles hladiny zaznamenalo pouze 1 % objektů. Stagnaci až mírný pokles hladiny zaznamenalo 77 % objektů, 22 % objektů zaznamenalo stagnaci až mírný vzestup hladiny. V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se stav hladiny téměř nezměnil, popř. se jen mírně zlepšil. Vzestup nebo velký vzestup zaznamenalo 20 % objektů, naopak pokles nebo velký pokles zaznamenalo 7 % objektů.

Hladiny sledovaných toků v průběhu uplynulého týdne mírně klesaly nebo byly setrvalé. Celkové rozdíly se nejčastěji pohybovaly od -70 do + 5 cm, větší poklesy zaznamenala hladina dolní Moravy a Jizera (až -150 cm). V porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí od 30 do 160 %, v povodí Odry, Bečvy a horního Labe se vyskytovaly i vyšší hodnoty. Počet toků s indikací hydrologického sucha zůstal stejný.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 50-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 15. 11. 2023

STÁHNOUT(pdf, 2 MB)

Vydaná omezení k nakládání s vodami k 15. 11. 2023

STÁHNOUT(pdf, 156 kB)
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů