Pondělí, 26. února 2024

Dvě mouchy jednou ranou aneb Čistá energie z odpadu

Dvě mouchy jednou ranou aneb Čistá energie z odpadu
Lidstvo produkuje stále víc odpadu. Podle posledních relevantních údajů je ho ročně přes dvě miliardy tun a odhady do roku 2050 naznačují nárůst o téměř 70 %. Kromě toho, že celý svět řeší problém kam s ním, jsou skládky mimo jiné také zdrojem více než 5 % celosvětových emisí skleníkových plynů.
Podle vědců by investice do příslušných technologií mohly přeměnit ekonomické a ekologické problémy s odpadem v čistá energetická, ale i sociální aktiva. Zhruba jedna třetina odpadů pochází ze zemí s vysokými příjmy, které představují pouhých 16 % světové populace. Problémy s odpady však mají největší dopad na komunity s nízkými příjmy. Čistá energie z odpadů proto může podle vědců nejen přispět k dekarbonizaci sektorů s vysokými emisemi, ale i vytvářet dobře placená pracovní místa.
Evropským lídrem ve vývoji nových technologií zpracování komunálních a biologických odpadů je španělská skupina Naturgy. Úzce spolupracuje mimo jiné i s australskou inovativní společností Wildfire Energy, která vyvinula a v pilotním provozu v závodě v Brisbane už ověřuje patentovanou technologii MIGH. Jde o řízené spalování komunálního odpadu v reaktoru se vstřikováním kyslíku, při němž vzniká tzv. syngas, syntetický plyn obsahující vodík a oxid uhelnatý. Posledním stupněm je separace vodíku pro použití v průmyslu i jako automobilní palivo.
Studii prvního projektu MIGH ve španělsku má Naturgy předložit příští rok a zároveň zkoumá i možnosti využití v dalších lokalitách jinde v Evropě. Firma byla první ve Španělsku, která do sítě začala dodávat obnovitelný plyn ze skládek odpadu. V současné době provozuje dva závody na výrobu biometanu v oblasti Barcelony, třetí chce spustit během nadcházejících měsíců ve Vila-Sana v provincii Lleida a současně probíhá schvalovací proces pro další dva závody ve Valencii. Naturgy chce dosáhnout na výrobu až 160 TWh ročně, což odpovídá 40 % poptávky po plynu v celém Španělsku. Aktuálně má v různých fázích vývoje více než 60 projektů a její celkové investice za první polovinu letošního roku dosáhly 839 milionů EUR (téměř 21 miliard korun), což je o 16 % více než loni.
V USA začalo realizovat grantový program na podporu vývoje a nasazování technologií přeměny odpadu v čistou energii tamní ministerstvo energetiky. Částka 46 milionů USD, což je v přepočtu více než jedna miliarda korun, bude rozdělena do čtyř oblastí: zpracování komunálního pevného odpadu, vývoj mikrobiálních buněk, katalytické procesy, výroba energie z organického odpadu. Peníze jdou především do univerzit, vládních a městských firem, ale dosáhnou na ně i soukromé subjekty.
Ministerstvo v první etapě udělilo 29,5 milionu dolarů 15 projektům na podporu vývoje organismů a anorganických katalyzátorů pro výrobu biopaliv. Dotace obdrží například Michigan State University na vývoj technologie získávání biogenních materiálů a plastů z tuhého komunálního odpadu. Na grant dosáhne také projekt Gas Technology Institute, neziskové organizace z Illinois, která zkoumá využití odpadů pomocí umělé inteligence. Mezi podpořenými projekty je i systém řízené fotosyntézy ke zmírnění emisí oxidu uhličitého ze spalin elektráren, který vyvíjejí vědci University of Maryland.

Celá řada podpořených projektů je zaměřena na lepší využití uhlíku, který vzniká při produkci mořských řas jako energetické biomasy. San Diego University získala grant na zkoumání možností energetického využívání sinic rodu Spirulina, které jsou považovány za nadějné krmivo hospodářských zvířat a používají se také jako potravní doplněk lidské stravy. Státní univerzity v Severní Karolíně a Alabamě získaly dotace na vývoj technologií výroby udržitelného leteckého paliva z mořských řas a dřevního odpadu. Cílem je vyrobit do roku 2030 nejméně 11 miliard litrů.

Zdroj: Porta Educa, s.r.o.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů