Neděle, 3. března 2024

Prazdroj potvrdil, že v Česku patří na špici mezi odpovědnými firmami

Prazdroj potvrdil, že v Česku patří na špici mezi odpovědnými firmami

Plzeňský Prazdroj znovu potvrdil, že dlouhodobě patří k nejodpovědnějším firmám v Česku. V jubilejním 20. ročníku prestižního hodnocení TOP Odpovědná firma 2023 obsadil první místo v hlavní kategorii, k tomu přidal další dvě první a jedno druhé místo v oborových kategoriích.

,,Udržitelné podnikání a šetrný přístup k přírodě představuje pro Prazdroj nedílnou součást celé firemní strategie. Máme jasně dané cíle a postupně se nám je daří naplňovat. Chceme dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030, usilujeme o maximální úspory vody, využívání energií z obnovitelných zdrojů nebo kompletní cirkularitu obalů," říká Drago? Constantinescu, generální ředitel Plzeňského Prazdroje.
Největší český pivovar si z letošního vyhlášení TOP Odpovědná firma odnesl tři zlatá umístění. První získal v hlavní kategorii Velká firma, v níž odborníci hodnotí udržitelnost celkové firemní strategie. Cena se uděluje společnostem, které systematicky, komplexně a inovativně rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti. Prazdroji se od roku 2019 podařilo snížit produkci skleníkových plynů ve výrobě o 49 %. Zásadní vliv na to měl přechod na teplo z obnovitelných zdrojů v areálu plzeňského pivovaru. Kromě toto pivovar zavádí další technologické inovace, jako jsou fotovoltaické panely na střechách výrobních budov, nahrazuje vysokozdvižné vozíky elektrickými přepravními systémy nebo instaluje moderní a šetrnější lahvové stáčecí linky.
,,Soustředíme se ale také na sociální oblast, na přísnou samoregulaci v oblasti reklamy nebo na rovné příležitosti pro všechny naše zaměstnance, kdy jsme letos získali mezinárodní certifikát Equal Pay za rovné odměňování žen a mužů. Náš přístup se snažíme promítat i do celého dodavatelsko-odběratelského řetězce spoluprací s našimi partnery. Velmi si proto vážím toho, že vedle hlavní kategorie ocenila odborná porota aliance Byznys pro společnost i inovační projekty, které děláme za branami našich pivovarů," dodává Drago? Constantinescu.
Titul ,,TOP odpovědná firma v inovacích" vybojoval projekt PRO CHMEL, jehož cílem je poskytnout pěstitelům chmele nástroje, aby mohli co nejefektivněji zavlažovat své chmelnice, a pomoci jim tak v boji s klimatickou změnou. V inovační kategorii navíc Prazdroj obdržel i speciální ocenění poroty za projekt Chytrej výčep, který pomocí moderních technologií mapuje kompletní cestu čepovaného piva v hospodě z pohledu spotřeby vody i energií. Na základě získaných dat z měření v hospodách pak pivovar navrhne úpravy výčepu, které pomohou snížit spotřebu energií až o třetinu při zachování kvality čepovaného piva.
Třetí prvenství získal Prazdroj v kategorii ,,TOP odpovědná firma v životním prostředí" za iniciativu Kytky pro chmel. Jde o projekt využívající prvky regenerativního zemědělství na chmelnicích, který pomáhá zlepšit úrodnost půdy a v konečném důsledku zachovat kvalitu českého chmele. ,,Jsme moc rádi, že porota vyzdvihla projekty, které se zaměřují na náš dodavatelsko-odběratelský řetězec, a do nichž se nám daří zapojit další klíčové partnery - zemědělce, restauratéry, vědce nebo technologické společnosti," doplňuje Ivan Tučník, manažer udržitelnosti Plzeňského Prazdroje.
Všechny své aktivity na poli udržitelnosti Prazdroj každoročně velmi detailně představuje ve Zprávě o udržitelnosti, kterou vydává již od roku 2006. Za aktuální Zprávu shrnující aktivity Prazdroje v oblasti odpovědného podnikání v roce 2022 získal druhé místo v kategorii ,,TOP odpovědná firma v reportingu".

Do ocenění TOP Odpovědná firma 2023 se letos přihlásilo 66 společností, které zaslaly 139 nominací. Plzeňský Prazdroj se mezi oceněnými objevuje opakovaně.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů