Pondělí, 26. února 2024

EKOLAMP: Hájíme zájmy výrobců v Evropě

EKOLAMP: Hájíme zájmy výrobců v Evropě

Prostřednictvím asociace EucoLight, která sdružuje evropské kolektivní systémy pro sběr a recyklaci osvětlovací techniky, bojuje EKOLAMP za zájmy svých členů na půdě Evropské unie.

V letošním roce se EucoLight aktivně zapojuje do hodnocení stávající směrnice o odpadních elektrozařízeních (OEEZ). Tato směrnice z roku 2012 na evropské úrovni upravuje celou oblast nakládání s elektrozařízeními po skončení jejich životnosti. V současnosti se uvažuje o její revizi a proto probíhají veřejné diskuze a hodnocení.

Přestože EucoLight celkově vnímá směrnici jako účinnou, poukazuje na několik problémů, které je třeba řešit. Například upozorňuje na nejasnosti v definicích pro osvětlovací zařízení, zdůrazňuje potřebu nastavení stejných pravidel pro všechny aktéry v rámci prosazování rozšířené odpovědnosti výrobce a apeluje na hledání řešení tzv. online free ridingu - nedodržování povinností u elektrozařízení prodávaných prostřednictvím online tržišť.

Více informací k této problematice získáte zde.

Kolektivní systém EKOLAMP je dlouholetým členem asociace EucoLight a společně s kolektivními systémy z celé Evropy usiluje o narovnání podmínek na trhu. Díky silné členské základně má EKOLAMP možnost čerpat zkušenosti s řešením různých problémů v jednotlivých zemích.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů