Neděle, 3. března 2024

Zelená označení výrobků podle nového průzkumu matou spotřebitele. Je zapotřebí přísnějších pravidel EU

Zelená označení výrobků podle nového průzkumu matou spotřebitele. Je zapotřebí přísnějších pravidel EU

Dnes zveřejněný mezinárodní spotřebitelský průzkum ukazuje naléhavost greenwashingu. Průzkum, který provedly organizace BEUC a ICRT[1] v 16 evropských i mimoevropských zemích, zjišťoval, jak spotřebitelé vnímají tvrzení o zelenosti produktů a služeb. Podle výsledků jsou pro spotřebitele hlavně matoucí, jen 3 % respondentů tvrdí, že dokážou poznat nepravdivá tvrzení.

Průzkum ukázal, že většina spotřebitelů chce snižovat svou uhlíkovou stopu chce proto spolehlivé informace na výrobcích. Informace, které mají spotřebitelé k dispozici, jsou však dle průzkumu matoucí:
  • Téměř polovina respondentů (48 %) dává přednost nákupu výrobků s ekologickým označením před výrobky bez nich.
  • Každý třetí respondent (34 %) uvedl, že si v posledních 12 měsících alespoň jednou všiml greenwashingu. Pouhá 3 % respondentů tvrdí, že by dokázali rozlišit nepravdivá ekologická tvrzení.
  • Tři ze čtyř respondentů se domnívají, že ekologická označení by měla být povolena pouze tehdy, pokud jsou předem schválena nebo ověřena a téměř 70 % respondentů uvedlo, že důvěřují veřejným orgánům a organizacím třetích stran, že tuto úlohu plní.
  • Téměř tři čtvrtiny evropských respondentů se domnívají, že velcí znečišťovatelé by neměli používat žádná ekologická označení či tvrzení o svých produktech či službách.
Monique Goyens, generální ředitelka BEUC, uvedla: "Spotřebitelé potřebují důvěryhodné informace o životním prostředí, aby mohli přejít na udržitelnější životní styl. Náš průzkum jasně ukazuje, že nejsou vybaveni k tomu, aby rozpoznali greenwashing. Nemělo by být úkolem spotřebitelů rozlišovat pravdivé údaje od nepravdivých. Očekávají, že úřady v první řadě zajistí, aby tvrzení a označení byla důvěryhodná."
"Když jsou výrobky jako potraviny, plastové lahve nebo letenky označovány jako "uhlíkově neutrální", spotřebitelé pochopitelně nedohlédnou, že se jejich prodejci dál spoléhají na uhlíkové kompenzace a dále vypouštějí CO2."
"Naše studie ukazuje, že jsou spotřebitelé otevření přísnějším opatřením, která by znečišťujícím společnostem zabránila natírat své výrobky nazeleno. Vzhledem k tomu, že se blíží začátek konference COP28, musí mezinárodní úsilí o zabránění falešné zelené reklamě lépe čelit kreativitě některých společností."
Niels Ebbe Jacobsen, generální ředitel ICRT, dodal: "Výsledky průzkumu jsou v podstatě podobné i v zemích mimo Evropu, kde byl průzkum proveden: v USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Spotřebitelé se cítí být nedostatečně nebo vůbec neinformováni o požadavcích, které musí společnosti dodržovat, aby mohly používat ekologická označení."
Doporučení BEUC pro tvůrce politik:
  • Členské státy by měly do národní legislativy rychle přenést pokroky dosažené v rámci iniciativy "Posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci", počínaje zákazem nepodložených tvrzení o uhlíkové neutralitě.
  • EU by měla přijmout "směrnici o ekologických tvrzeních" a zajistit, aby zavedla důkladné předběžné schvalování ekologických tvrzení a označení. Zároveň by ale ponechala dostatečný prostor pro důvěryhodná a podložená označení.
  • Podporovat a propagovat transparentní značky kvality, jako je například ekoznačka EU.
  • Posílit další mezinárodní spolupráci v boji proti greenwashingu.
Zpráva s hlavními zjištěními průzkumu a závěry je přílohou emailu s touto tiskovou zprávou.

Společnost Euroconsumers se podílela na vypracování dotazníku pro spotřebitele, sběru dat a statistické analýze. Euroconsumers, sdružující pět národních spotřebitelských organizací a dávající hlas celkem více než 1,5 milionu lidí v Itálii, Belgii, Španělsku, Portugalsku a Brazílii. Je předním světovým spotřebitelským uskupením v oblasti inovativních informací a ochrany práv spotřebitelů. Jeho evropské členské organizace jsou součástí zastřešující sítě BEUC. Dalšími členskými organizacemi BEUC, které se podílely na průzkumu, jsou TestAchats/ TestAnkoop (Belgie); VKI (Rakousko); dTest (Česko); Forbrugerr?det T?nk (Dánsko); CLCV (Francie); Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet (Finsko); Tudatos Vásárlók Egyesülete (Maďarsko); Altroconsumo (Itálie); Consumentenbond (Nizozemsko); Forbrukerr?det (Norsko); DECO (Portugalsko), Zveza potrošnikov Slovenije (Slovinsko); OCU (Španělsko), Sveriges Konsumenter (Švédsko).
Připojili se i kolegové mimo Evropu z CHOICE (Austrálie); Consumer NZ (Nový Zéland); Consumer Reports (USA) a Protégez-Vous (Kanada).


[1] The European Consumer Organization (BEUC), International Consumer Research & Testing (ICRT)
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů