Neděle, 3. března 2024

Děsivé strádání hospodářských zvířat při přepravě oficiální záznamy dobře maskují

Děsivé strádání hospodářských zvířat při přepravě oficiální záznamy dobře maskují

Nová šokující zpráva odhaluje utrpení, kterému je ročně vystaveno přibližně 44 milionů hospodářských zvířat, včetně neodstavených telat a jehňat, na strastiplných cestách trvajících až tři týdny. Zpráva, zveřejněná mezinárodními nevládními organizacemi Compassion in World Farming a Eurogroup for Animals, analyzuje množství dosud nezveřejněných záznamů EU týkajících se 180 000 zásilek hospodářských zvířat v rámci EU a do zemí mimo EU během 19 měsíců od října 2021 do dubna letošního roku. Česko v tomto období vyvezlo téměř 29 000 kusů skotu do tak vzdálených zemí, jako je Turecko nebo Libanon. Česko také vyváží neodstavená telata do Itálie a Španělska, která často bez jakékoli výživy stráví na cestě 46 hodin.

Nedostatečné a zavádějící úřední záznamy zakrývají hrůznou skutečnost a rozsah obchodování s živými hospodářskými zvířaty z EU, ukazuje nová zpráva s názvem A data dump of suffering: the EU's long-distance trade in farm animals exposed (Soupis dat o utrpení: odhalení dálkového obchodu s hospodářskými zvířaty z EU).
Mezi klíčové poznatky ze zprávy, která se zaměřuje na nejdelší cesty, patří:
- Tisíce ovcí a skotu jsou z EU vyváženy po silnici do Kazachstánu, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Ázerbájdžánu, Arménie a Gruzie, přičemž cesty trvají až tři týdny a pohybují se v rozmezí 4 000-6 000 km. Do těchto zemí vyváží skot i Česko. Zvířata jsou obvykle přepravována na hraniční přechod mezi Polskem a Běloruskem v Kukuryki-Koroszczynu a odtud dále do západní a střední Asie. V zimě mohou být teploty na těchto cestách velmi nízké.
- Každý rok je 370 000 neodstavených telat odebráno matkám krátce po porodu a často v pouhých dvou týdnech jsou přepravována bez jakékoli výživy na dlouhé vzdálenosti. Česko vyváží neodstavená telata do Itálie a Španělska, kam cesta průměrně trvá 46 hodin. Mnoho neodstavených telat je slabých a s nevyvinutým imunitním systémem. Na dlouhých cestách jim chybí mléko nebo mléčná náhražka, na jejichž výživě jsou závislá. To vede k hladovění a zvýšené náchylnosti k nemocem.
- V roce 2022 EU včetně ČR vyvezla přibližně 30 000 březích jalovic. Některé z nich do střední a západní Asie, například do Uzbekistánu a Kazachstánu, kam je cesta dlouhá až 6 000 km a může trvat až tři týdny.
- Miliony kusů skotu a ovcí ročně absolvují dlouhé a stresující cesty po moři na Blízký východ a do Afriky, kde jsou poraženy nebo vykrmeny. Plavidla jsou často ve velmi špatném stavu a zvířata během těchto cest velmi trpí tepelným stresem, škodlivými plyny, stresem z nemožnosti pohybu a hladem, přičemž neexistuje žádná účinná právní ochrana.
- Francie, Nizozemsko a Dánsko vyvezly tisíce prasat do velmi vzdálených zemí včetně Brazílie, Vietnamu, Thajska a Nigérie. Vývozem chovných prasnic, které byly geneticky selektovány na velmi početné vrhy, EU rozšiřuje svůj nehumánní model průmyslového velkochovu do dalších částí světa.
- V roce 2019 bylo mezi členskými státy EU přepraveno odhadem 54 000 tun živých ryb, což se rovná desítkám milionů jednotlivých zvířat. Ryby se často nechávají hladovět, trpí přeplněním kontejnerů a fyzickým poraněním šupin a ploutví v důsledku manipulace při nakládání a vykládání během přepravy. Česko je jedním z největších producentů kaprů v EU a každoročně vyváží téměř polovinu veškeré produkce živých ryb.
Ze zprávy vyplývá, že záznamy EU o transportech zvířat byly neúplné, často nepřesné a že značně podhodnocují vzdálenost a trvání mnoha cest. Přibližně 60 % transportů je uvedeno jako cesty začínající ve sběrných střediscích, ale zvířata mohla být přepravována z původního hospodářství mnoho hodin předtím, aniž by se to muselo zaznamenávat. Mnoho přepravců používá více sběrných středisek během jedné cesty, čímž se vyhýbají požadavku, aby zvířata měla v polovině cesty 24 hodin odpočinku, než budou pokračovat v cestě.
Tato zpráva přichází jen několik dní před očekávaným zveřejněním návrhu změny legislativy o přepravě zvířat Evropskou komisí, které se očekává 6. prosince. Komise však nehodlá zveřejnit další návrhy, které se zavázala předložit v rámci komplexnější revize právních předpisů o welfare zvířat, včetně zákazu klecových chovů, který se očekával do září 2023.
Obě nevládní organizace na ochranu zvířat vyzývají EU, aby zakázala vývoz živých zvířat z EU do zemí mimo EU a nahradila ho plně obchodem s masem a jatečními trupy a aby zavedla přísnější pravidla na ochranu zvířat při přepravě v rámci EU.
Tuto výzvu k větší ochraně hospodářských zvířat během přepravy podporuje většina evropských občanů. Zvláštní průzkum Eurobarometr 2023 zjistil, že osm z deseti Evropanů si myslí, že by měla být omezena doba přepravy živých zvířat pro komerční účely v rámci EU nebo z EU, a převážná většina devíti z deseti lidí považuje za důležité chránit životní pohodu (welfare) hospodářských zvířat.
Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko, uvedla: ,,Naše nová zpráva odhaluje některé hluboce znepokojivé problémy, v neposlední řadě to, že oficiální údaje jsou neúplné, nepřesné a značně podhodnocují rozsah obchodu s živými hospodářskými zvířaty z EU i utrpení zvířat, které tento obchod způsobuje. Ačkoli jsme věděli, že ve jménu zisku miliony zvířat podstupují kruté a zbytečné cesty, tato zpráva ukazuje, že situace je mnohem horší, než jsme se obávali. EU musí tuto situaci urychleně řešit zákazem vývozu živých hospodářských zvířat do zemí mimo EU a zavedením nových přísných pravidel na jejich ochranu během přepravy mezi členskými státy EU i v rámci nich."
Reineke Hameleersová, ředitelka Eurogroup for Animals, řekla: ,,Nadnárodní povaha vývozu živých zvířat činí ochranu zvířat obzvláště náročnou, a proto požadujeme zákaz vývozu živých zvířat do zemí mimo EU. Nahrazení vývozem masa a jatečně upravených těl zvířatům jednoznačně prospěje, ale bude mít i obrovský ekonomický a environmentální přínos. Je třeba navrhnout lepší opatření na ochranu neodstavených a březích zvířat, urychleně řešit je třeba také zneužívání sběrných středisek. Nesmírný rozsah utrpení, na který tato zpráva upozornila, nelze ignorovat - Evropská komise musí předložit ambicióznější regulaci."
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů