Čtvrtek, 18. dubna 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 10. lednu 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 10. lednu 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 1. týdnu celkově mimořádně nadnormální. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (0 %) a podíl vrtů s normální hladinou (13 %) a podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (79 %) se příliš nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem u 52 % mělkých vrtů stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu, u 7 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup a u 3 % mělkých vrtů velký vzestup hladiny. Naopak u 7 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles a u 6 % mělkých vrtů velký pokles hladiny. Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově mimořádně nadnormální. Na převážné většině území ČR byla zaznamenána mimořádně nadnormální vydatnost. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově ke zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností se výrazně zvýšil (67 %), podíl pramenů s normální vydatností (21 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (3 %) příliš nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem u 30 % pramenů stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení. U 8 % pramenů došlo ke zvětšení a u 12 % pramenů k velkému zvětšení vydatnosti. Naopak u 12 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení a u 21 % pramenů velké zmenšení vydatnosti.

Hladiny sledovaných toků byly velmi rozkolísané v uplynulém týdnu. V důsledku vydatných srážek a předchozího nasycení stoupaly od úterý hladiny toků na většině území. Až nad úroveň 3. SPA vystoupala horní Otava (Rejštejn) a horní Labe (Vestřev, Němčice). 2. SPA byly překročeny na Bystřici, Křemelné, Bílině, Březné, Cidlině, Novohradce, Panenském potoce, Divoké Orlici, Orlici, Úpě, Radbuze, horní Moravě, Ohři a Labi. Na řadě dalších toků došlo k četným překročením 1. SPA. V důsledku dotoku stoupala i hladina středního a dolního Labe. V Litoměřicích, Ústí nad Labem a Děčíně hladina kulminovala nad úrovní 3. SPA během víkendu. Během soboty ještě vlivem srážek mírně stouply zejména levostranné přítoky Moravy s ojedinělým krátkodobým překročením 1. SPA. Od neděle byly již hladiny většiny toků na pozvolných poklesech. Od středy až do konce týdne se udržoval zvýšený odtok z VD Lipno, díky čemuž hladina Vltavy v Českém Krumlově kolísala kolem úrovně 3. SPA. Hladina Vltavy v Praze-Chuchli se kvůli zvýšenému odtoku z VD Vrané po celý týden udržovala nad úrovní 1. SPA. V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry byly průtoky výrazně nadprůměrné, nejčastěji 2 až 5násobné, ojediněle až 10násobné. Průtoky s indikací hydrologického sucha se nevyskytují.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 62-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 10. 1. 2024

STÁHNOUT(pdf, 2 MB)

Vydaná omezení k nakládání s vodami k 10. 1. 2024

STÁHNOUT(pdf, 129 kB)
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů