Úterý, 16. dubna 2024

Nymburští občané se mohou zapojit do projektu pro rozšíření kompostování

Nymburští občané se mohou zapojit do projektu pro rozšíření kompostování

Podstatou projektu je uložení biologicky rozložitelného komunálního odpadu pořízením kompostérů do škol, školek a pro občany města obývající nemovitost se zahradou, nebo obhospodařující zahradu v zahrádkářských osadách na území města Nymburka.

,,Kompostéry uloží biologický odpad a po pár týdnech vám nabídnou kvalitní hnojivo. Pojďme se tedy na základě smlouvy zapojit do tohoto projektu a kompostér o objemu 900 litrů si vypůjčit zdarma k užívání po dobu udržitelnosti projektu, což je 5 let. Po uplynutí této doby předají technické služby kompostér do vlastnictví na zapojenou osobu bezúplatně," upřesnil místostarosta Bořek Černý.

Město Nymburk se díky Technickým službám zapojuje do projektu podpory předcházení odpadů. V rámci projektu byly pořízeny kompostéry pro školy, školky a občany města Nymburka, kteří budou mít zájem kompostovat a tím snižovat množství odváženého odpadu. Bylo pořízeno 220 kompostérů, které budou zdarma půjčeny osobám, které o ně budou mít zájem a po uplynutí doby udržitelnosti, čili po pěti letech, budou bezúplatně převedeny
na danou osobu. Kompostér má objem 900 litrů a bude se předávat rozložený. O kompostéry se mohou hlásit školy, školky, městské instituce a občané města Nymburka. Kompostéry se budou vydávat od 1.1.2024 v Technických službách, a to zdarma až do vydání všech zásob. Další nádoby mimo dotační titul město v současné době neplánuje pořizovat.

Pokud máte o kompostér zájem, přijďte do Technických služeb, kde je třeba prokázat zapojení do odpadového systému města (například OP, smlouva o nájmu, doklad o zaplacení odpadů v Nymburce). Pracovníci TS Nymburk vás zapíší do systému, podepíše se smlouva
o výpůjčce, kde bude uvedena adresa a číslo pozemku, kde se kompostér bude nacházet. Pak už si domů odnesete kompostér v rozloženém stavu, který si doma už pouze složíte. Cílem projektu je prevence vzniku odpadů ve Středočeském kraji.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů