Pátek, 1. března 2024

Železniční doprava jako cesta k dekarbonizaci a klimatické neutralitě

Železniční doprava jako cesta k dekarbonizaci a klimatické neutralitě

Pro firmu RegioJet je odpovědnost k životnímu prostředí klíčovým závazkem a součástí firemního cíle. Společnost se zaměřuje na zelenou transformaci, která nezahrnuje jen ekologičtější produkty a služby, ale také zvyšování ekologického povědomí a udržitelnosti. Klíčové oblasti, na které se společnost soustředí, jsou ochrana klimatu, obnova přírody a ochrana zdrojů. RegioJet podporuje zelenou a digitální transformaci.

Emise skleníkových plynů v dopravě
Pro dosažení klimatických cílů je klíčové převedení dopravy na ekologičtější železnici v České republice a Evropě. Jako přední soukromý železniční dopravce ve střední Evropě, RegioJet hraje důležitou roli v tomto procesu. Česká republika, s dobře rozvinutou železniční sítí a postupnou elektrifikací, má ideální podmínky pro rozvoj železniční dopravy, aby se stala preferovaným dopravním prostředkem.
Lokomotivy TRAXX MS3
RegioJet investuje do ekologických vlakových technologií, které odpovídají jejich ESG strategii zaměřené na energeticky úsporná řešení s cílem snížit emise. Flotila zahrnuje moderní lokomotivy TRAXX MS3, které snižují spotřebu energie až o 7 %. Z 31 nově zakoupených a objednaných lokomotiv je 18 již v provozu a dalších 13 bude nasazeno do podzimu 2023. RegioJet plánuje další nákupy k rozšíření sítě energeticky úsporných lokomotiv.
Třídění odpadu ve vlacích
Vlaková doprava je považována za ekologičtější a třídění odpadu ve vlacích znatelně přispívá k ochraně životního prostředí. RegioJet již několik let používá ve vlacích kontejnery pro třídění odpadu, který je následně pečlivě tříděn buď přímo ve vlaku nebo na konečných stanicích. RegioJet je proaktivní v podpoře recyklace a znovupoužití materiálů a cíleně snižuje ekologickou stopu společnosti.
Spolupráce s regionálními dodavateli RegioJet podporuje domácí výrobce a udržitelné zemědělské metody, což obohacuje jejich nabídku o kvalitu a autentičnost. Spolupracuje s regionálními dodavateli pro čerstvé a kvalitní potraviny, čímž snižuje emise z přepravy. V palubním menu společnosti najdete produkty od českých výrobců, přispívající ke snížení ekologické stopy a podpoře místní ekonomiky.
Rostlinná nabídka v palubním menu RegioJet rozšířil svoje palubní menu o rostlinná jídla. Poskytuje tak vegetariánům, veganům i dalším cestujícím větší výběr a alternativu k masovým pokrmům. Toto rozšíření nabídky také přispívá k snižování uhlíkové stopy, produkce rostlinné stravy je ekologičtější, méně náročná na vodní zdroje a snižuje emise skleníkových plynů, což má pozitivní dopad na životní prostředí.
Stezky z lásky RegioJet podporuje projekt "Stezky z lásky", organizující akce pro dobrovolníky v Česku a na Slovensku ve spolupráci s Klubem českých turistů a Kofolou a.s. Tento projekt se zaměřuje na opravu a údržbu poškozených či obtížně průchodných přírodních stezek. Jeho hlavním cílem je podpora ochrany přírody, turismu a zdůraznění důležitosti komunitní proaktivity v obnově přírody.
Kompenzace uhlíkové stopy RegioJet aktivně pracuje na snižování uhlíkové stopy a přispívá k ochraně přírody. V roce 2023 plánuje zavést novou funkci v rezervačním systému, která umožní cestujícím kompenzovat uhlíkovou stopu jejich cesty finančním příspěvkem na obnovu přírody. Tento krok podporuje jejich závazek k environmentální udržitelnosti.
Recyklované lahve Rajec
Od 1. července si cestující RegioJetu mohou vychutnat pramenitou vodu Rajec zdarma k vlakové jízdence v lahvích z 100 % recyklovaného plastu. Tato změna, vzniklá ze spolupráce s Kofolou a.s., představuje ekologicky šetrný krok a ukazuje, jak mohou firmy přispívat k ochraně životního prostředí a hledat udržitelná řešení.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů