Úterý, 16. dubna 2024

Dohoda o emisních normách pro těžká vozidla a městské autobusy

Dohoda o emisních normách pro těžká vozidla a městské autobusy

Evropská komise vítá dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně předběžné politické dohody, která posiluje emisní normy pro nová těžká vozidla na evropském trhu od roku 2030. Nové nařízení stanovuje ambiciózní cíle pro snížení emisí CO2 v období do roku 2040, zajistí, aby se odvětví silniční dopravy podílelo na přechodu k nulovým emisím a splnilo klimatické cíle EU.

Dohoda specifikuje cíle snížení emisí CO2 pro těžká vozidla a přívěsy a rozšiřuje oblast působnosti na většinu nákladních vozidel a městské autobusy. Nové městské autobusy budou muset dosáhnout nulových emisí do roku 2035. Komise hodlá do roku 2027 provést revizi účinnosti tohoto nařízení a zvážit jeho rozšíření na malá nákladní vozidla a registrační metodiky pro těžká vozidla s nulovými emisemi. Dohoda je signálem pro výrobce a provozovatele, aby investovali do nulových emisních technologií a podpořili infrastrukturu dobíjecích a plnicích stanic.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů