Úterý, 16. dubna 2024

Vysočina testuje využití a funkci nepůvodních dřevin v lesích

Vysočina testuje využití a funkci nepůvodních dřevin v lesích

V rámci projektu byly po konzultaci se zástupci Mendelovy univerzity v Brně vysázeny například kaštanovník setý, borovice rumelská, sekvojovec obrovský, líska turecká nebo zerav obrovský. Vybrané netradiční dřeviny se na předmětných plochách mísí s běžnými dřevinami. ,,Výsadba proběhla ve dvou oplocenkách v lesích v péči Správy městských lesů Jihlava, které náleží velké poděkování za spolupráci v tomto projektu", uvedl Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství. ,,Celková plocha zalesněná vybranými dřevinami činí přibližně 35 arů, jedná se celkem o cca 350 kusů," doplnil.

Na základě dohody o spolupráci se na výsadbě vybraných druhů dřevin podílelo více aktérů. Kraj Vysočina, který zajistil nákup sazenic, Správa městských lesů Jihlava má na starosti vlastní výsadbu včetně následné péče a Lesnická a dřevařská fakulta brněnské Mendelovy univerzity odborný dohled společně s vyhodnocením výsledků. Správa městských lesů Jihlava není projektech na úseku lesního hospodářství nováčkem, na jejich majetku je realizována například i demonstrační plocha s výzkumem výchovy pěstování lesních dřevin. V krajském projektu jsou proto vnímáni jako cenný odborný partner.

Projekt se skládá ze tří etap, v první končící rokem 2024 probíhá výsadba dřevin, ve druhé etapě, v letech 2025 až 2028, je plánována následná péče o dřeviny a případné vylepšení, třetí etapa končí rokem 2031, kdy bude zpracována závěrečná zpráva a prezentovány výsledky projektu. Celkové předpokládané náklady projektu ze strany Kraje Vysočina činí padesát tisíc korun.

Výsadba většiny netradičních a nepůvodních druhů dřevin do lesních porostů je možná pouze na základě výjimky z lesního zákona, která byla v tomto případě udělena pro vědecké účely. Není možné doporučit jejich plošné využití v lesích Vysočiny, k posouzení vhodnosti slouží mimo jiné tento projekt.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů