Pondělí, 22. dubna 2024

26. ročník konference RECYCLING 2024

26. ročník konference RECYCLING 2024

Datum konání: až 18.-19. dubna 2024

Místo konání: hotel Santon, Přístavní 38, 635 00 BRNO
Garant akce: doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM, VUT FSI, Technická 2, Brno
Kontakt: tel.: 541 142 427, mobil: 605 720 234, e-mail: arsm@arsm.cz

Konference je určená pro:

 • provozovatele recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů),
 • orgány státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní prostředí a stavební řízení,
 • výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií,
 • stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty,
 • firmy zabývajícími se sběrem stavebních odpadů apod.

Organizační výbor:

doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM, VUT FSI, Brno
Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D., VUT v Brně, FSI
Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D., VUT v Brně, FSI
Pavla Toufarová, VUT v Brně, FSI

TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

 • Možnosti využívání stavebních výrobků z druhotných surovin v souladu s Vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a dle Nařízení EP a Rady
  305 / 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
 • Aktuální legislativa související s recyklací stavebních a demoličních odpadů (zejména zákon 241/2020 Sb. o odpadech a vyhláška 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady)
 • Vliv nové odpadové legislativy v ČR na recyklaci stavebních a demoličních odpadů a podmínky pro deklaraci recyklátů jako výrobků.
 • Nakládání s vybranými SDO jako s vedlejšími produkty.
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh - aktuální stav
 • Recyklace stavebních a demoličních odpadů ve vybraných zemích EU
 • Selektivní demolice jako podmínka pro produkci kvalitních recyklátů
 • Certifikace recyklátů z inertních minerálních materiálů s ohledem na současnou platnou legislativu.
 • Posuzování stavebně technických vlastností recyklátů a řízení jejich jakosti ve vztahu k jejich následnému využití ve stavební výrobě.
 • Možnosti využití recyklátů při výrobě stavebních hmot a konstrukčních stavebních prvků.
 • Využívání recyklovaného kameniva v liniových stavbách
 • Technologická zařízení pro recyklaci stavebních odpadů
 • Ekologické a ekonomické aspekty recyklace stavebních odpadů

Po celou dobu průběhu konference bude probíhat v předsálí přednáškového sálu prezentační výstavka firem, zabývajících se recyklací stavebních sutí, výrobou strojů a zařízení pro recyklaci, příp. činnostmi s ní souvisejícími.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Přihlášku v elektronické podobě zašlete nejpozději do 31. 3. 2024

na e-mail : arsm@arsm.cz

 • Ubytování - v hotelu Santon, ubytování se rezervuje každý účastník sám pomocí ,,prokliku" na přihlášce. Ubytování se hradí až na místě.

PREZENTACE FIREM

V předsálí je možno umístit malé prezentační expozice firem - formou vlastních panelů, prospektů atd. Poplatek za prezentaci činí dle rozsahu 1.500,- Kč na 1 m šířky expozice - minimálně však 1.700,- Kč.

Do sborníku lze umístit reklamu. Originál pro tisk musí být v černobílém provedení velikosti A4 s okraji 2,5 cm (v elektronické podobě formátu jpg nebo pdf). Cena jedné strany reklamy ve sborníku (náklad cca 150 kusů a s ohledem na tiskový zákon bude uložen i v cca 15-ti veřejně přístupných knihovnách) činí
950,- Kč.

Členové ARSM mají na svoji prezentaci slevu 15 %.

Podrobnosti prezentační expozice a reklamy nutno dohodnout předem osobně s garantem konference: doc. Ing. Miroslavem Škopánem, CSc,
tel.: 605 720 234
E-mail: arsm@arsm.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů